KGHM kontynuuje działania niwelujące skutki zwiększonego dopływu wody z górotworu do wyrobisk w polu SI-XVII/2 (oddz. G-63) w ZG Polkowice-Sieroszowice. Dopływ jest anomalią, która nie była przewidywana w prognozach hydrogeologicznych.

Możliwości obecnego systemu odwadniającego nie pozwalały na zbilansowanie dopływu w oddziale G-63 oraz w rejonach GG-6 i GG-5. Dlatego specjalny zespół ekspertów wdrożył szczegółowy plan działań polegających m.in. na rozbudowie sieci odwadniania.

Trwa instalowanie pompowni rejonowych GG-6 i GG-5. Kończą się prace przy budowie rurociągów w rejonie SW-1. Inwestycja pozwoli na zbilansowanie dopływu wody i odpompowanie jej poza rejon GG-6.

Dodatkowo wykonano dwa otwory rozpoznawcze z wyrobisk pod ziemią. Poprzez otwory wprowadzono środki uszczelniające górotwór. PeBeKa wykonała otwór z powierzchni nad oddziałem G-63, do poziomu 930 m w celu wykonania iniekcji- podania środków wiążących. Pozwoliło to zmniejszyć dopływ wody, a docelowo działania te mają na celu całkowite zatrzymanie dopływu wody do oddziału lub doprowadzenie dopływu do poziomu stanu sprzed listopada 2019. W tym tygodniu zostanie uruchomiona instalacja, która zrównoważy dopływ.

Eksploatacja oddziału G-61 w polu SI-XV/7 jest zatrzymana. Natomiast po uzyskaniu opracowania jednostki naukowo-badawczej i pozytywnej opinii rzeczoznawcy WUG wznowiono wydobycie oddziału G-61 w polach SI-XV/5 oraz SI-XV/6.

inf KGHM