I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie dołącza do edukacyjnego programu KGHM „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Dziś w siedzibie miedziowej spółki w Lubinie podpisana została umowa w tej sprawie. To oznacza, że patronatem KGHM objętych jest w sumie 10 szkół w Zagłębiu Miedziowym i w województwie lubuskim.

 

Patronatem KGHM objęty został zawód technika elektryka, który można zdobyć w Zespole Szkół ze Wschowy.

– Zależy nam na tym, żeby uczniowie byli dobrze przygotowani merytorycznie do wejścia na rynek pracy jako nasi absolwenci. Dzięki wszystkim aktywnościom, które im oferujemy, jestem przekonany, że mają czas na to, aby nabyć zarówno kompetencje przyszłości, jak i poznać KGHM jako przyszłego pracodawcę ze wszystkimi zaletami i benefitami płynącymi z zatrudnienia w naszej organizacji – mówi Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM.

Współczesna szkoła realizująca kształcenie zawodowe, musi być szkołą przyszłości, która adekwatnie reaguje na wyzwania rynku pracy. A na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa właśnie efektywna współpraca z pracodawcami. Patronat KGHM, to dla naszych uczniów możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do rynku pracy. To także pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Dla naszych absolwentów to szansa otrzymania atrakcyjnej pracy w oddziałach miedziowej spółki – dodał Piotr Wieland, dyrektor Zespołu Szkół we Wschowie.

Założeniem programu KGHM „Kompetentni w branży” jest odpowiednie przygotowanie absolwentów szkół technicznych i branżowych do podjęcia zatrudnienia w miedziowej spółce. Współpraca nawiązywana jest z tymi placówkami oświatowymi, które prowadzą kształcenie istotne z perspektywy przemysłu miedziowego, takich jak technik eksploatacji podziemnej, mechatronik, technik przemysłu metalurgicznego czy technik elektryk.

Uczniowie klas patronackich mają możliwość odbycia praktyk i zajęć praktycznych w oddziałach KGHM, konkurują między sobą w programie stypendialnym, ale są również zapraszani do aktywności sportowych czy udziału w wycieczkach tematycznych.

Od 2018 roku, gdy program wystartował pracę w KGHM znalazło prawie 400 uczniów. Każdy absolwent klasy patronackiej otrzymuje stosowne zaświadczenie zbierające informacje o odbytych praktykach czy otrzymywanych stypendiach w ramach „Kompetentnych w branży”.

Łącznie w klasach patronackich KGHM kształci się ponad 2 tys. uczniów.

Poprzedni artykułKGHM podsumowuje zbiórki książek i artykułów dla potrzebujących zwierząt
Następny artykułZoo zaprasza na spotkanie z wyjątkowym gościem