140 tys. sadzonek drzew i krzewów leśnych – Huta Miedzi Głogów po raz kolejny rozpoczęła nasadzenia lasów na swoich terenach. W tym roku w okolicach oddziału KGHM Polska Miedź S.A. pojawią się dęby, buki oraz gatunki biocenotyczne, które podnoszą walory przyrodnicze tamtejszych obszarów leśnych.

35 proc. powierzchni, której właścicielem jest Huta Miedzi Głogów stanowią grunty leśne – to więcej niż średnia lesistość Polski, która wynosi prawie 31 proc. Gospodarką leśną w tym obszarze zajmuje się dział ochrony środowiska oddziału KGHM. W jej ramach zakład prowadzi regularne nasadzenia lasów. Nasadzenia prowadzone są na terenach należących do huty oraz na terenie użytku ekologicznego. Pracownicy oddziału musieli w tym celu specjalnie przygotować teren, usunąć gatunki inwazyjne drzew i ogrodzić miejsce nasadzeń.

Tereny leśne przy Hucie Miedzi Głogów utworzono w byłej strefie ochronnej. Obecnie zajmują ponad 872 ha i są swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją zwierzęta i bujnie rozwija się roślinność. W zeszłym roku huta posadziła ponad 127 tyś. sadzonek drzew i krzewów leśnych co pozwoliło na wykonanie odnowień, zalesień i poprawek na powierzchni około 20 ha.

Poprzedni artykułOlimpiada wiedzy o górnictwie i hutnictwie
Następny artykułMiasto nie wspiera lubinian w rachunkach za wodę