Po raz kolejny kampanie i działania prospołeczne KGHM znalazły się w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, który prezentuje aktywność największych polskich firm w zakresie działań CSR w 2023 roku. Można tam znaleźć 5 dobrych praktyk realizowanych przez Polską Miedź.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Do tegorocznej edycji raportu zakwalifikowały się następujące działania KGHM:
– CUdowni Rodzice KGHM
– kampanie promująca badania profilaktyczne
– akcja wolontariacka Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem.
– kampania społeczna Mie(dź) Rodzinę.
– Klub Czytelnika KGHM

Dobre praktyki realizowane przez KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu to nie tylko działania niezwykle potrzebne społecznie, ale też – w obiektywnej ocenie twórców Raportu – inicjatywy warte naśladowania także przez inne podmioty w Polsce. W realizację tych unikatowych projektów spółka włącza wolontariuszy, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Nowością od KGHM w raporcie jest Klub Czytelnika KGHM, w ramach którego promowane jest czytelnictwo wśród załogi miedziowej spółki. W oddziałach powołani zostali koordynatorzy, a do zbiorów dodanych zostało tysiące książek, które można zdalnie i łatwo wypożyczyć. W ramach Klubu Czytelnika KGHM przeprowadzone zostały dwie zbiórki dające drugie życie książkom oraz rozpoczęto kampanię „Mie(dź) apetyt na czytanie” promującą czytelnictwo i wypożyczanie książek. W ramach projektu KGHM współpracuje z lokalnymi bibliotekami czy organizuje m.in. warsztaty komiksowe.

KGHM Polska Miedź S.A. corocznie angażuje się w promocję profilaktyki nowotworów podczas akcji: „Różowy Październik”, czy też „Wąsopad- Movember”. Poprzez organizowane wśród pracowników działania podnoszona jest świadomość na temat problemów zdrowotnych kobiet i mężczyzn oraz profilaktyki onkologicznej poprzez m.in. zachęcanie do badań. W 2023 roku w akcje promocyjne włączyły się wszystkie oddziały KGHM. Wspierali je także m.in. zawodnicy drużyn z Zagłębia Miedziowego, stypendyści programu „Miedziane Rywalizacje” oraz inni sportowcy, w tym Ambasador KGHM, słynny skialpinista Andrzej Bargiel.

W spółce nieustającym powodzeniem cieszy się akcja „Pączek ze Szlachetnym Nadzieniem”. Jest to pomoc dla tych pracowników KGHM oraz członków ich rodzin, którzy są w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia w leczeniu lub rehabilitacji. W ramach projektu, w tłusty czwartek, we wszystkich oddziałach KGHM prowadzona jest dystrybucja pączków przez wolontariuszy firmy. W 2023 roku akcja przyniosła rekordowy efekt – dzięki wyjątkowej ofiarności pracowników Polskiej Miedzi i spółek z Grupy Kapitałowej udało się zebrać ponad 143 tys. zł. To jedna z największych akcji wolontariackich w KGHM.

W raporcie można znaleźć również działanie „CUdowni Rodzice KGHM”. Pracownicy, którym urodziło się dziecko otrzymują specjalny pakiet i list gratulacyjny. W ubiegłym roku, po trzech i pół roku trwania akcji, odnotowano tysiąc pięćsetnego CUdownego Rodzica KGHM.

W 2023 roku KGHM kontynuował realizację kampanii Mie(dź) Rodzinę prowadzonej wspólnie z lokalnymi samorządami oraz instytucjami pomocowymi. Zorganizowane były liczne działania promujące i wspierające rodzicielstwo zastępcze w regionie tj.: dofinansowanie programów doskonalących kompetencje rodzicielskie w ramach Akademii KGHM, wyjazdy wakacyjne podopiecznych pieczy zastępczej oraz zorganizowano np. rajdy rodzin na Polanie Jakuszyckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów.

Poprzedni artykułKGHM liderem wśród światowych producentów srebra
Następny artykułRugbyści zachęcają do gry nawet dzieci