Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie zakończył realizację projektu „Europejskie praktyki zawodowe II” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt umożliwił 25 uczniom klas trzecich odbycie praktyk we Włoszech i w Hiszpanii.

Projekt „Europejskie praktyki zawodowe II” dotyczył 25 uczniów uczących się w zawodach technik logistyk, technik hotelarstwa, fototechnik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Młodzież odbyła praktyki zawodowe we Włoszech oraz w Hiszpanii. Głównymi celami projektu była poprawa mobilności zawodowej i poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów, w tym zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku, rozwój kompetencji językowych, a także nauka tolerancji i poszanowania kultur.

Zanim uczniowie wyjechali na praktyki, uczęszczali w szkole na pozalekcyjne zajęcia przygotowawcze. Szlifowali swoją znajomość języka angielskiego, uczyli się podstaw języka kraju, w którym odbywali praktyki, uczestniczyli w szkoleniach kulturowych. Grupa 13 uczniów wyjechała do Hiszpanii, do Saragossy stolicy Aragonii, a druga grupa, 12- osobowa, wyjechała szkolić się do włoskiej Bolonii, stolicy regionu Emilia – Romania.

Uczniowie pracowali w hotelach, restauracjach, firmach logistycznych oraz fotograficznych. W czasie wolnym od pracy praktykanci uczestniczyli w wycieczkach zorganizowanych przez zagranicznych partnerów projektu: grupa przebywająca we Włoszech zwiedziła Bolonię, Florencję i Wenecję, a grupa hiszpańska Madryt, Saragossę i Park Narodowy Monasterio de Piedra.

Podczas pobytu za granicą uczniom towarzyszyły nauczycielki – p. Inga Kruk i p. Ewa Waśniewska.
Inf./fot. ZS 2