Dyżur eksperta i prelekcja online – to dwie propozycje dla mieszkańców gminy zainteresowanych wymianą starych pieców na nowe źródła ciepła. Termin składania wniosków mija 15 czerwca. Maksymalne wsparcie sięga 85 procent wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych.

 

Spotkanie osób zainteresowanych wymianą starych pieców na na nowe źródła ciepła, z ekspertem odbędzie się w środę, 9 czerwca, w sali konferencyjnej urzędu gminy, w kamienicy przy ulicy Górnej 2 (pok. 204), w godzinach od 7.30 do 15.30. W tym czasie ekspert odpowie na wszelkie pytania związane z naborem wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji ”. Temu tematowi poświęcona też będzie prelekcja online – w piątek, 11 czerwca, w godzinach od 9 do 11 (link: https://youtu.be/Y_EfBv8RDt8).

– Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne – przypomina Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.

Z naboru wyłączone są wnioski dotyczące zasobów komunalnych oraz tych należących do TBS-ów czy spółdzielni mieszkaniowej.

Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację np. pomp ciepła albo kotłów spalających biomasę czy ewentualnie paliwa gazowe. Nie dotyczy to użytkowanych kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę.

Maksymalne wsparcie sięga 85 procent wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych. Wnioski można jeszcze składać do 15 czerwca, do godz. 12.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji. Projekt realizuje wspólnie osiem gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice, przy czym gmina Polkowice jest liderem programu.

Poprzedni artykułSzczepienia dzieci w wieku 12-15 lat
Następny artykułPiłkarki ręczne szczepią się, by wrócić do normalności