Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie ma już pieniądze na 2020, które posłużą aktywizacji bezrobotnych, dotacjom na działalność gospodarczą czy też przedsiębiorcom na np. stworzenie nowego stanowiska pracy. Będzie też można ubiegać się o wsparcie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W sumie to ponad 5 mln złotych na wszystkie projekty.

Wraz z nowym rokiem Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie otrzymał pieniądze na projekty związane z aktywizacją osób bezrobotnych. W tym roku to kwota ponad 5 mln złotych.

– W styczniu dokonamy podziału środków, jakie Ministerstwo przekazało nam na aktywizację osób bezrobotnych. Ten podział będzie zatwierdzony przez Powiatową Radę Rynku Pracy, a tuż po tym ruszymy z rozpatrywaniem wniosków na poszczególne formy wsparcia. Mamy już ustalony termin naboru wniosków na dotacje dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność. Nabór ten planujemy przeprowadzić w ostatni tydzień lutego i pierwszy marca. Co ważne, bo wiele osób już o to pyta, jak długo trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, by skorzystać z takiej dotacji? Otóż wymogiem jest, by posiadać status osoby bezrobotnej. Nie ma mowy o okresie rejestracji. Wystarczy, że taka osoba w dniu złożenia wniosku będzie widniała w ewidencji osób bezrobotnych – mówi Wioletta Jagielska, dyrektor PUP w Lubinie.

Dotacja, o jaką można się starać to kwota 20 tyś złotych, czyli o 3 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Każdy, kto się ubiega o wsparcie, musi wszystko odpowiednio rozpisać w swoim wniosku.

Trwa nabór wniosków dla pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego lubiński Urząd Pracy ma do dyspozycji 900 tys. złotych. – To projekt skierowany do pracodawców i pracowników już zatrudnionych, ale są chętni zmienić kwalifikacje lub je podnieść. Nabór do KFS odbędzie się również na przełomie lutego i marca. Rozpatrzymy wnioski w marcu – mówi dyrektor PUP.

Jeśli pojawią się rezerwy w Ministerstwie, Urząd Pracy będzie jeszcze wnioskował o dodatkowe pieniądze na ten rok choć stopa bezrobocia w powiecie lubińskim jest znacznie niższa niż średnia w kraju, co może być problemem  w otrzymaniu takich pieniędzy. 

Poprzedni artykułPrzejazd kolejowy na 1 Maja od 13 stycznia zamknięty
Następny artykułRuszyła kampania społeczna “Mie(dź) rodzinę”