KGHM Polska Miedź, Stowarzyszenie SOS Wioski oraz powiaty Zagłębia Miedziowego rozpoczęły projekt „Mie(dź) rodzinę”. Kampania pomoże w znalezieniu chętnych rodzin oraz zmieni wizerunek rodzicielstwa zastępczego. W powiatach głogowskim, lubińskim, polkowickim, legnickim i mieście Legnicy w pieczy instytucjonalnej przebywa około 300 dzieci. Niemal 40 z nich to maluchy poniżej 7 roku życia. Potrzebują jak najszybciej rodziców zastępczych.

Program „Mie(dź) rodzinę” zapowiedziano w grudniu 2019. W ramach projektu samorządy lokalne we współpracy z KGHM i Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce zrealizują szereg działań promujących rodzicielstwo zastępcze.

Jest już pierwsza reklama, której bohaterami jest rodzina państwa Stefańskich z powiatu lubińskiego. Opiekują się dziewięciorgiem dzieci. W kampanii wspominają „pierwsze razy” swoich podopiecznych: pierwsze spojrzenie, pierwsze kroki, pierwszy uśmiech, pierwsze wakacje, pierwsze sukcesy czy wreszcie pierwsze wspólne urodziny. Motyw stał się inspiracją do powstania poruszającego spotu „Pierwsze (u)rodziny”.

W ramach kampanii powstała strona internetowa www.miedzrodzine.pl, na której znajdują się praktyczne informacje o pieczy zastępczej, historie rodzin zastępczych oraz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów.

Tylko dzięki stałej i bezpiecznej relacji dziecko zbuduje prawidłowe więzi, nabierze poczucia własnej wartości i rozwinie swój prawdziwy potencjał. Z tego powodu w życiu opuszczonych i osieroconych dzieci tak ważna jest rodzinna forma opieki zastępczej – podkreśla Barbara Rajkowska, Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, społeczny partner akcji, alarmuje, że rodzicielstwo zastępcze przeżywa kryzys, liczba rodzin zastępczych systematycznie spada. Szacuje się, że ponad 72 tysiące polskich dzieci pozbawionych jest opieki rodzicielskiej, a jedna piąta z nich przebywa w instytucjonalnych formach opieki, takich jak domy dziecka. W 2018 roku w tej grupie było ponad 1300 dzieci poniżej siódmego roku życia.

Z naszych doświadczeń wynika, że barierą dla rozważających rodzicielstwo zastępcze jest nie tylko obawa przed tym czy sprostają obowiązkom oraz czy będą mieli niezbędne wsparcie, ale także niekorzystny wizerunek rodziców zastępczych kreowany przez media. O rodzicielstwie zastępczym najgłośniej mówi się w momencie kryzysowych sytuacji. Ten zawód nie ma tzw. dobrej prasy i nie cieszy się społecznym poważaniem. Dlatego potrzeba lokalnej kampanii na temat rodzicielstwa zastępczego jest tak ogromna – mówi Barbara Rajkowska.

Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, przez zmianę świadomości na temat wyzwań rodzin zastępczych w Polsce, poprawę wizerunku rodzicielstwa zastępczego oraz wzrost liczby zgłoszeń kandydatów na rodziców zastępczych.

Za przygotowanie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiada agencja Keino, za produkcję dom produkcyjny Joho. Spot wyreżyserował Krzysztof Kujawski. Kampania jest objęta patronatem przez TVP3 Wrocław oraz Gazetę Wrocławską. Planowane działania obejmują telewizję, prasę, Internet oraz nośniki w przestrzeni miejskiej. Akcja promocyjna potrwa w styczniu i lutym 2020.

Partnerem głównym, finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM Polska Miedź, a partnerami wspierającymi: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację działań związanych z kampanią są: miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowicki, lubiński i głogowski.

inf. KGHM 

Poprzedni artykułUrząd Pracy ma już nową pulę pieniędzy. Będą dotacje
Następny artykułZabójca 15 – latka może posiedzieć nawet 25 lat. Jest akt oskarżenia