SONY DSC

Członkowie  Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej apelują o zaniechanie grabieży gminy i zapowiadają, że jeśli wygrają wybory, to nawet jeśli decyzja o włączeniu do Lubina siedmiu sołectw będzie pozytywna, zostanie po wyborach cofnięta.

Konferencja dotycząca tego tematu została zwołana przed lubińskim Ratuszem. – Spotykamy się  w tym miejscu dlatego, że do końca marca trwa procedura, która naszym zdaniem, nie ma nic wspólnego z demokracją – stwierdził Piotr Borys. – Procedura włączenia siedmiu miejscowości gminy Lubin do miasta Lubina.  W dniu jutrzejszym Rada Miejska ma podjąć w tej sprawie decyzję.  Ta sprawa jest działaniem wbrew woli mieszkańców gminy – ponad 98% z biorących tam udział w konsultacjach opowiedziało się przeciwko takiemu włączeniu, a tak naprawde przeciwko grabieży gminy Lubin. Pragnę jednoznacznie dzisiaj powiedzieć, że po wyborach jesiennych, jeżeli dojdzie do włączenia tych siedmiu sołectw, jeżeli uda nam się wygrać wybory, my tę decyzję cofniemy. Cofniemy dlatego, że przeciwko tej decyzji są jednoznacznie  mieszkańcy gminy. Dzisiaj apelujemy po pierwsze do Rządu RP o brak akceptacji dla włączenia sołectw do Lubina, po drugie do prezydenta miasta Lubina o wycofanie się z tego zamiaru, po trzecie do radnych miejskich o głosowanie przeciwko takiej uchwale.

Także radny Grzegorz Zieliński jest przeciwko włączeniu sołectw do miasta. – Jak możemy budować społeczeństwo obywatelskie, jak możemy budować samorząd jeżeli nie będziemy słuchać ludzi? Będę przeciwko włączeniu sołectw do miasta ze względu na wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych w gminie. Nie dla grabieży gminy! I jeszcze jedna rzecz. Nie wolno napuszczać jednych na drugich. Nie wolno ich konfliktować. Nie godzę się  ze słowami prezydenta Lubina, który nazwał mieszkańców ościennych miejscowości pasożytami. Jest to wysoce nie na miejscu.

Radny przyznał też, że na dzień przed sesją nie ma żadnych informacji o wynikach konsultacji prowadzonych w mieście.