Do końca listopada spóźnialscy mają czas na wnioski o świadczenie 300+. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie czeka na zgłoszenia osób do tego uprawnionych. Pieniądze z programu Dobry Start można dostać na dziecko uczące się od I klasy szkoły podstawowej do 20 roku życia. Uczniowie z niepełnosprawnością otrzymują pieniądze do 22 roku życia. 

 

Świadczenie 300+ z programu Dobry Start to nowość w roku szkolnym 2018/19. Pieniądze są rządowym wsparciem na każde dziecko uczęszczające do szkoły począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 20 roku życia lub do 22 lat, jeśli uczeń jest niepełnosprawny. Wnioski przyjmowane są w siedzibie MOPS przy ul. Kilińskiego lub drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej albo tez na platformie emp@tia. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie banki dają klientom możliwość złożenia wnioski na 300+ zaś na platformie emp@tia trzeba mieć profil zaufany. Druki wniosków tradycyjnych można pobrać na stronie MOPS lub bezpośrednio w placówce. Termin składania wniosków to koniec listopada. Wypłata świadczenia następuje w ciągu 2 miesięcy od złożenia dokumentów.