Fot. KGHM

Przedstawiciele Zarządu KGHM Polska Miedź oraz spółek z Grupy Kapitałowej KGHM podpisali kolejną umowę o przystąpieniu do Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) na lata 2019-2021. Podatkowa Grupa Kapitałowa to wspólne, jako jeden podmiot, rozliczanie podatku CIT przez wszystkie spółki – strony umowy o PGK.

– Duże grupy kapitałowe preferują tę formę rozliczeń z fiskusem. Umowa pozwala m.in. ujednolicić procedury, podejście i kwalifikację podatkową. Opierając się na doświadczeniach wynikających z funkcjonowania poprzedniej umowy PGK doceniamy jej zalety, stąd decyzja o poszerzeniu grona spółek, które do niej przystępują – mówi Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych KGHM. Umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej zawarto w formie aktu notarialnego na 3 lata podatkowe z udziałem 18 spółek. Porozumienie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

– Będziemy mogli reprezentować PGK w kontaktach z organem skarbowym w sytuacji sporu czy koordynowania bieżących kwestii. Dzięki PGK ujednolicamy podejście do wybranych obszarów podatkowych, a KGHM przejmuje rolę pośrednika przed organami podatkowymi oraz daje opiekę merytoryczną spółkom z grupy – wyjaśnia Łukasz Stelmach, dyrektor naczelny CUK, główny księgowy KGHM.