Akcjonariusze KGHM Polska Miedź S.A. mają za sobą zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas posiedzenia podjęto uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi Polskiej Miedzi. Zatwierdzono też sprawozdania finansowe. Poza tym zdecydowano, że posiadacze akcji miedziowej spółki za rok 2019 nie otrzymają dywidendy. Przegłosowano, by cały ubiegłoroczny zysk przeznaczyć na kapitał zakładowy KGHM.

29 czerwca 2020 akcjonariusze KGHM Polska Miedź S.A. wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zarówno osobiście, jak i za pomocą przedstawicieli w głosowaniach wzięło udział 447 akcjonariuszy.

Podczas posiedzenia właścicieli udziałów miedziowej spółki podjęto szereg uchwał. Zatwierdzono sprawozdania finansowe. Zarząd KGHM miał okazję przedstawić prezentację przybliżającą akcjonariuszom sytuację firmy za rok 2019 oraz rekomendację członków zarządu.

Mimo wielu okoliczności, mimo spadku cen miedzi, które były bardzo zmienne w trakcie roku otrzymaliśmy wyniki produkcji miedzi o 11% większe, o 18 % większe wyniki produkcji srebra i  6% spadek kosztu C1. To dało nam wzrost przychodów o 11% rok do roku. Można powiedzieć, że dzięki wysiłkowi załogi i całej firmy, mimo trudności makroekonomicznych i niesprzyjających cen, wyższą produkcją pokazujemy większy wynik przychodowy – mówił Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Osiągnięcie produkcji w całej grupie kapitałowej KGHM na poziomie 702 tys. ton jest zarówno w grupie Polskiej Miedzi, jak i zagranicą. W Polsce 566 tysięcy ton miedzi płatnej zostało osiągnięcie dzięki wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych. Oddanie instalacji do prażenia koncentratu na Hucie Miedzi Głogów znacznie nam pomogło osiągnąć te wyniki. Kolejna rzecz to oddanie w terminie instalacji związanej z topieniem złomów na Hucie Miedzi Legnica. Jeśli mowa o kopalniach – bardzo dobra praca na zawartości, którą osiągamy w kopalniach, a to przekłada się na dobra pracę w ZWR i w całości wpływa na osiągnięty wynik – mówił Radosław Stach, wiceprezes zarządu ds., produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

W Sierra Gorda mamy do czynienia z wzrostem produkcji. Jest dosyć istotny, wynikający z działań optymalizacyjnych, ustabilizowania dziennego przerobu mówił Paweł Gruza, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych. To pozwoliło nam uzyskać nam wynik powyżej zakładanego budżetu – mówił Paweł Gruza, wiceprezes ds. aktywów zagranicznych, omawiając wyniki zagranicznych kopalń Polskiej Miedzi.

Zarządowi miedziowej spółki udzielono absolutorium. Podjęto też uchwałę mówiącą o tym, że zysk za rok 2019 w całości zostanie w spółce, a co za tym idzie, akcjonariusze kolejny rok z rzędu nie otrzymają dywidendy.

Poprzedni artykułKGHM liderem nowoczesnych technologii
Następny artykułTermomodernizacja bloków na Polnym bez zakłóceń