Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej, o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w oddziałach. Tak Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zamyka 2019 rok. Firma konsekwentnie realizuje strategię i ze stabilną sytuacją finansową wkroczyła w 2020 rok.

Opublikowano wyniki spółki KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM za IV kwartał i cały rok 2019. Z racji trudnej sytuacji związanej z koronawirusem, wystąpienie zarządu miedziowej spółki odbyło się 18 marca za pomocą wideokonferencji. –  Mieliśmy drogę pod wiatr, a nie z wiatrem. Nie mieliśmy wsparcia w otoczeniu makroekonomicznym – cena miedzi 6 tys. dolarów w 2019 za tonę i jej spadek w stosunku do 2018. Były duże, dynamiczne wahania cenowe w kontekście relacji z Chinami, umowy handlowej. Ta niepewność byłą mocna i widoczna w II części 2019 – mówił  Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Wyższe przychody są związane z wyższym wolumenem sprzedaży i to jest podstawowy czynnik, który wpłynął na wzrost przychodów. Pomógł nam kurs dolara ale nie sprzyjała nam cena miedzi. Mimo tego przekroczyliśmy wielkość przychodów z roku 2018 – dodawała Katarzyna Kreczmańska – Gigol, wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź S.A. 

W 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała bardzo dobre wyniki produkcyjne. O 11 proc. w stosunku do 2018 roku zwiększyła się produkcja miedzi płatnej i ukształtowała się na poziomie 702 tys. ton. Grupa zanotowała rekordową produkcję srebra – 1.417 ton (1.205 ton w 2018 roku) to jest 18 procent więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku.

– Kluczowa dla wykonania naszych planów była konsekwencja, z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 roku strategię. Postawiliśmy na 4E: Elastyczność, Efektywność, E-przemysł i Ekologia. Sprawne zarządzanie oraz trafna hierarchia celów pozwoliły na prowadzenie inwestycji i poprawę parametrów produkcji – dodał Marcin Chludziński.

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w 2019 roku były wyższe o 2.197 mln zł (+11 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym wzrost przychodów KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł + 1.926 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi (+8 proc.) i srebra (+13 proc.), ale też z korzystniejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi. Na poziomie EBITDA Grupy Kapitałowej zanotowano wzrosty wyników operacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. (+203 mln zł, +6 proc.), Sierra Gorda (+27 mln zł, +4 proc.). oraz pozostałych krajowych spółek Grupy (+40 mln zł, +20 proc.).

– Wydarzyło się kilka kluczowych inwestycji, które pozwoliły nam na wykonanie produkcji. Mam tu na myśli uruchomienie instalacji do prażenia koncentratu. Udało się ustabilizować pracę tego urządzenia i i dzięki m. in. temu urządzeniu osiągaliśmy bardzo dobre wyniki w 2019. Kolejna rzecz to oddanie do użytku instalacji pieca WTR na Hucie Miedzi Legnica, który pozwoli nam topić złomy pomiedziowe – mówił Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji KGHM Polska Miedź S.A. 

Grupa osiągnęła skonsolidowany wynik netto na poziomie 1.421 mln zł.

W 2019 roku zrealizowane zostały kolejne etapy projektu budowy Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych oraz stacji segregacji i zagęszczania odpadów. Kontynuowany był Program Udostępniania Złoża, głębienie szybu GG1 oraz realizacja projektów eksploatacyjnych, m.in. prowadzono prace poszukiwawczo – rozwojowe w rejonie Retków – Ścinawa.

Uruchomiony w październiku 2019 roku Szyb L- VI w Zakładach Górniczych Lubin pozwolił na optymalizację produkcji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników. W ubiegłym roku uruchomiono w Hucie Miedzi Głogów instalację do prażenia koncentratu miedzi, a w czerwcu otwarta została największa w historii Huty Miedzi Legnica inwestycja – piec wychylno-topielno-rafinacyjny (WTR).

W 2020 roku, zgodnie ze strategią, intensywnie rozwijany będzie Program rozwoju energetyki. Dzięki temu w najbliższych miesiącach, po analizach i pracach projektowych, KGHM rozpocznie inwestycje w farmy fotowoltaiczne.

Poprzedni artykułCo mówi Sanepid o koronawirusie w Lubinie?
Następny artykułLekarze apelują, by nie wysyłać pacjentów z kwarantanny po zwolnienia lekarskie