Zmieniają się zasady płacenia VAT, CIT i PIT. Od 1 stycznia płatnicy muszą korzystać ze specjalnego mikrorachunku podatkowego, przypisanego każdemu. Koniec w wpłatami na ogólne konto Urzędu Podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie przypomina, że od 01 stycznia 2020 wpłat podatków PIT, CIT i VAT należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy nazwany mikrorachunkiem podatkowym, który należy samodzielnie wygenerować na stronie http://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

– Natomiast w przypadku braku możliwości wygenerowania indywidualne go rachunku podatkowego zapraszam do tutejszego organu, do sali obsługi Podatników w celu uzyskania pomocy w jego wygenerowaniu – mówi Dorota Fedczyszyn Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubinie.

Przypominamy, że Urząd Skarbowy w Lubinie jest czynny codziennie od 7:30 do 15:30 a w poniedziałki do 18:00.