Do 30 września należy złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+, jeśli liczy się na wyrównanie za ostatnie trzy miesiące. Każdy, kto zwróci się do MOPS w Lubinie o te pieniądze po 30 września powinien liczyć się z utratą 1500 złotych. Jak dotąd lubinianie złożyli w sumie prawie 14 tys. wniosków o świadczenia z obu programów.

Na dzień 13 września do lubińskiego MOPS – u wpłynęło 7916 wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+ z czego 65% już rozpatrzono, co nie oznacza, że wypłacono. Jeśli zaś mowa o świadczeniu Dobry Start, czyli 300+ , to jak na razie wpłynęło prawie 6 tys. wniosków, z czego rozpatrzono 75%. (4350).

– Wypłata uzależniona jest od tego, kiedy otrzymamy środki z Urzędu Wojewódzkiego. W ostatnich dniach te dotacje zostały przekazane na nasze konto i sukcesywnie dokonujemy wypłaty świadczeń – mówi Elżbieta Januszkiewicz, kierownik działu świadczeń rodzinnych w MOPS w Lubinie.

Bardzo istotne jest, by pamiętać, że wyrównanie za lipiec, sierpień i wrzesień zostanie przyznane tym, którzy złożą wnioski do końca września. W pierwszej kolejności wypłacane są pieniądze tym osobom, które kontynuują pobieranie pieniędzy z zeszłego roku. Wszystkie wyrównania powinny być uregulowane do końca października.  Docelowo w Lubinie MOPS spodziewa się 10 – 11 tys. wniosków z programu Rodzina 500+ i na ponad 7 tys. z zakresu Dobrego Startu.

Ważną informacją dla lubinian będzie, że MOPS zmienia od 1 października godziny pracy. Dotąd punkt był czynny od 8:00 do 16:00, a wnioski przyjmował od 9:00 do 16:00. Teraz interesanci będą przyjmowani od 7:30 do 15:30, zaś wnioski będzie można składać od 8:30 do 15:30. Pierwsza godzina urzędowania jest pracownikom MOPS potrzebna na wprowadzenie złożonych już wniosków do systemu.