SONY DSC

Zakończyły się konsultacje przeprowadzane wśród mieszkańców gminy Lubin mające dać odpowiedź na pytanie co sądzą oni o pomyśle przyłączenia do Lubina siedmiu sołectw. Ich wynik jest jednoznaczny i pokazujący integrację mieszkańców gminy i tych zasiedziałych i tych, którzy przeprowadzili się tam niedawno.

Konsultacje były przeprowadzone pod rygorystycznymi warunkami.  Jedna osoba mogła otrzymać tylko jeden opieczętowany  druk ankiety. Składała przy tym własnoręczny podpis poświadczający odbiór. Sama ankieta była anonimowa co gwarantowało wolność wypowiedzi. Głosy, po zakończeniu konsultacji liczyły komisje wyłonione spośród mieszkańców. Taki sposób konsultacji pozwolił na rzetelną weryfikację liczby wydanych ankiet co sprawiło, że wyniki konsultacji są  wiarygodne i rzetelne.

W sumie wydano 10 490 ankiet. 3 ankiety były nieważne. Głosów mówiących NIE zamiarowi przyłączenia do Lubina Chróstnika, Kłopotowa, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka i Szklar Górnych powiedziało 10301 mieszkańców czyli 98,23% głosujących. Na TAK było 131 osób czyli 1,25%. Od głosu wstrzymało się 55 osób czyli 0,52%.

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w konsultacjach – powiedział podczas konferencji prasowej podsumowującej konsultacje Tadeusz Kielan wójt gminy Lubin. – Ten wynik jest budujący, dodający sił i energii do dalszej walki w obronie naszej gminy. Bardzo znamienne jest też to, że w miejscowościach położonych blisko Lubina, w Osieku i w Oborze, zdecydowana większość, i to o wiele większa niż się spodziewałem, jest przeciwna przyłączeniu do miasta. To świadczy o integracji mieszkańców dawnych i tych co niedawno się na wieś przeprowadzili. Liczę na to, że radni miejscy i prezydent miasta Lubina uszanują wyniki tych konsultacji i odstąpią od tego pomysłu.