Nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie nie odłożyli broni. Nadszedł czas na kolejny etap ich protestu przeciw zamiarowi przekształcenia  ich szkoły, czyli marsz protestacyjny.  Od września 2019 w mury placówki ma być wcielone III LO. To pomysł zarządu Powiatu popierany przez część przychylnych Staroście radnych. Takie zmiany grożą młodzieży i nauczycielom dwuzmianowym systemem nauczania od przyszłego roku szkolnego.

Marsz protestacyjny młodzieży i nauczycieli z ZS 2  Lubinie ma być kolejną odpowiedzią na decyzje powiatowych Radnych.

Zarząd Powiatu oraz przychylni mu radni na ostatniej sesji podjęli większością jednego głosu uchwałę intencyjną  mówiącą o zmianach w formacji ZS 2 i II LO w Lubinie. Każda z tych placówek ma przyjąć w swoje szeregi inne szkoły. Z decyzją taką nie zgadzają się ani dyrekcje wspomnianych placówek, ani kadra pedagogiczna, ani również uczniowie i ich rodzice. 

Protesty i próby wyperswadowania tego pomysłu Radnym podczas ostatniej sesji spełzły na niczym. Pod Starostwem wówczas zebrały się tłumy uczniów i ich nauczycieli. Nikt nie słuchał ich argumentów. Radni i tak zdecydowali jak założył wcześniej zarząd Powiatu. Teraz wszyscy czekają na opinię Kuratora Oświaty w tej sprawie. 

13 marca 2019 spod budynku ZS 2 przy ulicy Szpakowej ulicami do Lubina do rynku wyruszyła kolumna uczniów i nauczycieli tej szkoły. Uzbrojeni w transparenty i megafony chcieli w ten sposób wyrazić swój sprzeciw i pokazać lubinianom, że decyzje są podejmowane za ich plecami bez konsultacji ze społeczeństwem, którego to dotyczy.

Ten protest to oddolna inicjatywa. Jego organizacją zajęła się głównie pani profesor Joanna Gwóźdź. Postawa nauczycieli i młodzieży jest bardzo budująca. Jestem pozytywnie zaskoczony. Ta postawa to wyraz braku akceptacji dla działań organu prowadzącego, który podszedł do sprawy w sposób przedmiotowy. Bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji postawił nas przed faktem dokonanym. To zorganizowane przedsięwzięcie ma wskazać, że takie sprawy powinno się załatwiać w inny sposób – mówi Bogdan Dudek dyrektor ZS 2 w Lubinie.

Dotychczasowe uchwały podjęte przez Radnych  mają charakter intencyjny.

Dalszy krok to opinia Dolnośląskiego kuratora Oświaty,m która jest wymagana przepisami prawa. musi być pozytywna, by całej sprawie nadać dalszy bieg w przeciwnym razie nie będzie dalszego procedowania. Wojewoda też ma ważny udział. Według mojej wiedzy zwrócono się do niego o stwierdzenie nieważności tych uchwał z uwagi na uchybienia formalne oraz niezgodność z przepisami prawa – podkreśla dyrektor ZS 2. 

Poprzedni artykułProjekt MCZ najlepszy w Konkursie “Inspiracje 2018”
Następny artykułMiażdżący wynik konsultacji