W ramach przyznanego rok temu dofinansowania w lipcu rozpoczęła się  przebudowa i adaptacja pomieszczeń dla jednej pracowni rezonansu magnetycznego i dwóch pracowni RTG w szpitalu MCZ. Wszystkie pracownie powinny być gotowe i wyposażone najpóźniej w listopadzie tego roku. Dotację poprawiającą jakość i dostępność do świadczeń medycznych dla pacjentów z problemami onkologicznymi, Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało dzięki współpracy z Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu.

Trwa ważna przebudowa w szpitalu MCZ. Projekt, w ramach którego MCZ otrzymał 12,5 mln złotych ma nazwę: „Miedziowo – Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych”. Umowę o dotacji podpisano pod koniec 2017. Lubiński szpital postarał się o dotację we współpracy z placówką ze Zgorzelca. Dwie instytucje miały większe szanse na otrzymanie środków finansowych.

Po procedurach przetargowych przyszedł czas na wcielenie w życie planów, dzięki którym wielu chorych może dostać ogromną szansę na szybszą diagnozę, szybsze wyzdrowienia, a może i nawet zwiększone szanse na przeżycie w najcięższych przypadkach.  Od lipca w szpitalu MCZ na parterze w okolicy wejścia głównego do placówki prowadzona jest przebudowa pomieszczeń, w których dotychczas mieściła się centrala informacyjna telefoniczna dla pacjentów. W tym miejscu powstanie pracownia rezonansu magnetycznego, do której trafi najnowocześniejszy na rynku sprzęt. Urządzenie jest do tego stopnia wysokiej klasy, a co za tym idzie również wysokiej ceny, że w tym roku żadna placówka w Polsce jeszcze go nie zakupiła. Lubiński szpital MCZ będzie pierwszym posiadaczem najnowszego rezonansu firmy Siemens z funkcją PET.

– To olbrzymie szanse diagnostyczne dla pacjentów którzy do nas trafią, ale też bardzo dobrze narzędzie pracy dla lekarzy. Dzięki tej pracowni i urządzeniom będziemy mogli obsługiwać chorych nie tylko z problemami onkologicznymi. – mówi Waldemar Sułek wiceprezes zarządu ds. finansowych w MCZ.

Poza przebudową pracowni rezonansu prowadzone są też prace budowlane nad dwoma pracowniami RTG , które również zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy. Wszystkie prace są prowadzone na tak zwanym „żywym organizmie”. – Szpital żyje. Tu codziennie są pacjenci, których diagnozujemy, badamy i wykonujemy szereg prześwietleń, dlatego najpierw przebudowujemy jedną pracownię. Druga pracuje, bo jest niezbędna dla naszych pacjentów. – informuje Waldemar Sułek wiceprezes ds. finansowych w MCZ w Lubinie. Dzięki takiemu trybowi pracy z jednej strony wykonywane są badania, pacjenci nie muszą cierpieć w związku z przebudową, a z drugiej strony realizowane są prace przygotowujące pomieszczenia Kiedy pierwsza pracownia RTG będzie gotowa, ekipa budowlana przeniesie się do drugiego pomieszczenia.

Zarówno przebudowa pracowni RTG , jak i budowa pomieszczenia na rezonans oraz ich doposażenie to bardzo ważne inwestycje dla szpitala MCZ i jego pacjentów. – Pracownia rezonansu i całe wyposażenie to koszt 6 mln 317 tys. zł. Zaś pracownie RTG te w Lubinie i te w Głogowie oraz Legnicy dadzą koszt w sumie 5 mln 370 tys. zł – informuje Waldemar Sułek. Do kompletu zakupionego sprzętu w ramach programu dotowanego w 75% przez Unię trafią jeszcze m.in. dwa nowe ultrasonografy czy też zestaw do cystoskopii i fotodynamicznej diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego.

Miedziowe Centrum Zdrowia będzie rozliczało projekt z Urzędem Marszałkowskim w listopadzie tego roku. Wówczas już nowe pracownie będą przyjmowały pacjentów.