Program wdrażania narzędzi Lean Management w Hucie Miedzi Głogów ma już blisko trzy lata. Równolegle działa i jest rozwijany System Zgłaszania Inicjatyw Pracowniczych, gdzie każdy może zgłosić swój pomysł. Do tej pory złożono 437 inicjatyw.

Większość (ponad 61%) zostało zaakceptowanych do realizacji. W tym roku za inicjatywy pracownicze zostało wyróżnionych siedem osób. Niezwykle pomysłowy okazał się wydział elektrorafinacji P-7 – nagrodzono 5 pracowników – a kolejni to członkowie ekip z wydziału pieca elektrycznego i konwertorów P-23 oraz z fabryki kwasu siarkowego P-26. – Jedną z najciekawszych inicjatyw zgłoszonych w ramach SZIP w roku 2017 jest pomysł Romana Ściebury z kategorii poprawy efektywności energetycznej, związany ze zmianą organizacji pracy chłodni prędkościowych na wydziale pieca elektrycznego i konwertorów P-23 – mówi Jacek Buczyński, główny specjalista-oddziałowy koordynator Lean Management, pełnomocnik dyrektora naczelnego ds. Lean.

– Dotychczasowy układ chłodzenia wody obiegowej po zakończonym spuście żużla z pieca elektrycznego odbywał się przez pierwszy i drugi stopień chłodni prędkościowej i trwał ok. dwóch godzin – mówi autor pomysłu. – W proponowanym rozwiązaniu czas chłodzenia wydłuża się o 30 minut, ale wykorzystywana jest wyłącznie chłodnia prędkościowa drugiego stopnia. Zmiana ta pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 825 kWh na każdym cyklu. Dla porównania roczne zużycie energii elektrycznej 4-osobowej rodziny w domu o powierzchni 150 m2 wynosi od 1700 do 2500 kWh. Dodatkowo wyłączenie celek chłodni prędkościowych pierwszego stopnia ogranicza poziom hałasu w rejonie pompowni granulacji żużla i poprawia warunki pracy obsługi sterowni. Rozwojem SZIP wprowadzane są zmiany w regulaminie, które usprawniają i przyspieszają tryb decyzyjny oraz przepływ informacji. Uwzględniliśmy m.in. możliwość złożenia odwołania przez autora pomysłu w przypadku odrzucenia inicjatywy, szerszą skalę ocen (od 1 do 10) oraz wprowadziliśmy możliwość częściowej realizacji inicjatywy – mówi Buczyński. – W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich pracowników Huty Miedzi Głogów do aktywności i składania swoich projektów w skrzynkach umieszczonych przy stołówkach.

Poprzedni artykułPrzebudowa i wyposażanie z dotacji dla MCZ
Następny artykułW Lubinie na trzeźwo?