Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.  wymienia sieci ciepłownicze w Lubinie. Na nowe magistrale załapały się w tym roku ulice Bieszczadzka, Budziszyńska, II Armii Wojska Polskiego, Leśna, Legnicka i Jastrzębia. Na Przylesiu dodatkowo WPEC buduje nowe przyłącza z myślą o kolejnych użytkownikach.  

 

W 2018 WPEC w Legnicy S.A. na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych w Lubinie wyda ponad 5  mln złotych. Trwają prace modernizacyjne i rozbudowa sieci na terenie SM Nasza Chata oraz SM Przylesie.

Jedno zadanie jest związane z przebudową sieci rozdzielczej w rejonie Spółdzielni “Nasza Chata”. To ulice II Armii Wojska Polskiego, Bieszczadzka i Budziszyńska. Zadanie realizujemy w formule zaprojektuj i wybuduj. Jego wartość to 1 mln 600 tys. złotych. Drugie  to przebudowa sieci i przyłączenie nowych odbiorców przy ulicach Jastrzębiej, Leśnej i Legnickiej. To koszt 3 mln 700 tys. złotych – informuje Marek Litwiński, wiceprezes zarządu WPEC w Legnicy S.A.

Jak dodaje wiceprezes przerwy w dostawie ciepłej wody mogą na terenach objętych rozbudową i modernizacją trwać kilka godzin. O ewentualnych trudnościach mieszkańcy są informowani wcześniej zarówno na tablicach ogłoszeń w budynkach, jak i na stronie internetowej WPEC.