Temat kontroli załogi oddziałów KGHM na obecność alkoholu we krwi wciąż aktualny.  Związki zawodowe wyjaśniają należącym do nich pracownikom jak to jest z badaniem alkomatami. Komunikat wydał również ZZPD KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice – Sieroszowice. Na ich stronie czytamy: Jak to jest z badaniami alkomatem przed wejściem na zakład pracy i po wyjściu? Co mówią o tym przepisy i ustawa? Odpowiedzi w komunikacie ZZPD KGHM Polska Miedź S.SA. O/ZG Polkowice – Sieroszowice.

 

Komunikat zarządu ZZPD KGHM Polska Miedź S.A. O/ ZG Polkowice – Sieroszowice brzmi: ” Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice – Sieroszowice informuje, iż w zawiązaniu do przedłożonego oświadczenia dla pracowników ZG Polkowice – Sieroszowice w sprawie: zakazu spożywania alkoholu na terenie O/ZG Polkowice- Sieroszowice KGHM Polska Miedź oraz wprowadzającego możliwość badania pracowników na zawartość alkoholu informuje na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, Ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stwierdzić należy, iż w obowiązujących przepisach nie ma wyraźnego upoważnienia pracodawców do przeprowadzenia prewencyjnego badania stanu trzeźwości pracowników tylko wyrywkowego, jednak badania takie są dopuszczalne, w oparciu o przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach gdzie pracownicy pracują w warunkach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. Takie badania wydychanego powietrza mogą być przez pracodawcę przeprowadzone jednak pod warunkiem, że pracownicy zostaną uprzednio poinformowani o możliwości przeprowadzenia takich badań ( np. w regulaminie pracy, osobnym zarządzeniem pracodawcy podanym do wiadomości pracowników lub oświadczeniu podpisanym przez pracownika)”. Komunikat został podpisany przez przewodniczącego ZZPD KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice – Sieroszowice Jana Młynarczyka 4 maja 2017.

inf. KZZPD

1 KOMENTARZ

  1. Wystarczy że ludek z alkomatem każdemu powie, że ma podejrzenie że jest po spożyciu więc niech dmuchnie.
    Albo niech policja zrobi akcję trzeźwy poranek na kopalni i stanie z alko na bramie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoją nazwę