Zarząd Rejonowy LOK w Lubinie zaprasza miłośników strzelectwa sportowego na zawody O STRZELECKI PUCHAR LATA 2016, które odbędą się 4.09.2016 r. według niżej załączonego Regulaminu.

REGULAMIN ZAWODÓW O STRZELECKI PUCHAR LATA 2016

Cel zawodów
– integracja środowiska strzeleckiego,
– propagowanie strzelectwa sportowego,
– wyłonienie najlepszych zawodników naszego okręgu.

Organizator zawodów
Zarząd Rejonowy LOK w Lubinie.

Termin i miejsce zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 4.09.2016 r. na strzelnicy sportowej „Przylesie” w Lubinie.
Początek zawodów o godz. 9:30.  (zapisy od godz. 9:00)

Konkurencja Psp 30
– od godz. 9:30 do 12:00

Konkurencja Ksp 30 i Kd 30
– od godz. 12:15 do 15:30

Uczestnicy i zgłoszenia
W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z naszego okręgu oraz zaproszeni przez organizatora, którzy dokonają imiennego zgłoszenia uczestnictwa do dnia 30.09.2016 r. (tel. 508267770, 602401592 lub e-mail spaczkowski@op.pl) i bezpośrednio przed zawodami dokonają opłaty „startowego” w wysokości 25 zł od zawodnika (dotyczy uczestników strzelających z własnej broni i amunicji.).
Zawodnikom nie posiadającym własnej broni, broń i amunicję (40 szt.) zapewnia organizator za dodatkową odpłatnością w wysokości 10 zł od zawodnika.

Konkurencje
– karabin sportowy i dowolny – dowolna ilość strzałów próbnych do dwóch tarcz i 30 strzałów ocenianych ( po 5 strzałów do jednej tarczy ) odległość 50 m. postawa leżąc z wykorzystaniem pasa.
Czas strzelania 40 min.
– pistolet sportowy – max. 10 strzałów próbnych i 30 strzałów ocenianych do dwóch tarcz.
Czas strzelania 40 min.

Klasyfikacja
W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna w kategoriach kobiet oraz mężczyzn w w/w konkurencjach.

Nagrody
Kategoria kobiet
– miejsca od I – III – puchary, medale i dyplomy
– miejsca od IV – V – dyplomy

Kategoria mężczyzn
– miejsca od I – III – puchary, medale, dyplomy
– miejsca od IV – V – dyplomy

Zasady bezpieczeństwa
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZSS.

Sprawy organizacyjne
W trakcie trwania zawodów przewidziane jest posiłek dla startujących zawodników.

inf: Zarząd Rejonowy LOK Lubin