Pomagają studentom w realizacji praktyk. Niektórzy zapewne znajdą pracę w KGHM Polska Miedź. Na współpracy korzystają studenci, uczelnie i KGHM. Od ponad dziesięciu lat firma angażuje się w pomoc przy realizacji prac dyplomowych.

Współpraca z uczelniami wyższymi polega na oddelegowaniu opiekuna studenta – eksperta w danej dziedzinie ze spółki, udostępnianiu potrzebnych do pracy materiałów i realizacji praktyk zawodowych. Anna Trusiak dyrektor departamentu rozwoju kadr: – Proponujemy studentom tematy prac dyplomowych z zakresu działalności KGHM, a potem pomagamy w ich realizacji. W ten sposób wspieramy efektywność pracy uczelni, a jednocześnie zyskujemy wartość w postaci opracowań analitycznych. Dzięki pomocy KGHM studenci mają możliwość opracowania innowatorskich rozwiązań z zakresu działalności naszej spółki.

Wśród osób, które skorzystały z programu KGHM jest Aleksandra Łukojko, studentka geodezji i kartografii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pisze pracę na temat laserowego skanowania wyrobisk górniczych. Jej opiekunami są inżynierowie z działu mierniczego ZG Lubin. Aleksandra Łukojko: – Zależy mi na tym, by moja praca magisterska nie trafiła tylko „na półkę”. Tutaj mam nadzieję, że wszystkie dane, które uzyskam, posłużą ulepszeniu metod skanowania.

Wnioski z pracy pomogą udoskonalić i wdrożyć techniki skanowania laserowego w kopalniach KGHM. Skanowanie to przyszłość metody do inwentaryzacji wyrobisk górniczych. Łukasz Markiewicz, starszy mierniczy górniczy: – Służymy studentom pomocą i techniczną, i merytoryczną. Oczekujemy, że przeprowadzą badania, które z jednej strony pozwalają nam optymalizować sam pomiar, a z drugiej strony nieustannie go rozwijać.

Tematy prac magisterskich są dostępne na stronie internetowej KGHM w zakładce Kariera. Program jest skierowany do wszystkich studentów i uczelni zawodowych.

inf/KGHM