Dokumentacja przygotowana, teren prawie oczyszczony, przetarg się zaczyna. Za pośrednictwem Regionalnego Centrum Sportu miasto rozpoczyna budowę hali. Wartość zamówienia przekracza 5 mln euro, zatem zgodnie z prawem ogłoszenie o przetargu znajdzie się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


W ocenie urzędników od dnia przekazania do dnia złożenia i otwarcia ofert minie 40 dni co w tym przypadku oznacza dzień 18 kwietnia 2012 roku. Procedura wyłonienia Wykonawcy budowy hali może być jednak przedłużona. Wynika to z ewentualnych procedur odwoławczych, składanych zapytań do treści dokumentacji i specyfikacji oraz ewentualnych wniosków o przedłużenie terminu składania ofert co jest zgodne z prawem zamówień publicznych.
Jeżeli procedura przetargowa przebiegnie bez odwołań, wykonawca hali rozpocznie prace w maju.
Przypomnijmy, w ciągu minionych dwóch lat to druga inwestycja finansowana przez Lubin z kredytu. Pierwszy brany był na obwodnicę. Teraz kolejny zaciągnęło Regionalne Centrum Sportu. Miasto poręczyło zobowiązanie aż 90 mln zł. Mało tego rokrocznie będzie przekazywało do RCS po kilka milionów złotych. Pieniądze będą wykorzystane przede wszystkim na spłatę długu. Dzisiaj miasto ma bardzo ograniczone możliwości kredytowania takiej inwestycji. Jedynym sposobem było zastosowanie poręczenia, a kredytu udzielono zależnej od miasta spółce. Zadłużenie Lubina wynosi ponad 110 mln zł.