Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie uczestniczy w projekcie “Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach którego, prowadzi Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Lubinie.


dla organizacji pozarządowych w godz.:

Poniedziałek – 14.00 – 19.00
Środa – 09.00 – 14.00
Czwartek – 14.00 – 19.00

Chcielibyśmy dotrzeć do wszystkich organizacji z terenu powiatu lubińskiego i polkowickiego, jak również do osób zainteresowanych działalnością non profit.
W ramach działalności Punktu świadczymy BEZPŁATNIE następujące usługi:
– doradztwo – stacjonarne, internetowe, telefoniczne oraz w razie potrzeby również mobilne (wyjazdowe) z zakresu:
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne)
b) pisania i rozliczania projektów
c) sprawozdawczości
d) elementów księgowości
e) zakładania organizacji
f) wspierania wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych
g) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz środowisk lokalnych
h) elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.

Adres: ul. Sienkiewicza 5, Lubin
tel. 76 844 98 47
e-mail: dpkdlubin@wp.pl
Więcej informacji o działalności Punktu Konsultacyjno – Doradczego w Lubinie można uzyskać, odwiedzając naszą stronę na portalu: https://www.facebook.com/CivisEuropae1 bądź stronę Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego www.inkubatorNGO.info.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty naszego Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjnego- Doradczego w Lubinie.