Będzie dywidenda z wypłatą 29 czerwca, a zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zasłużył na zaufanie i dostał absolutorium – to jedne z kilku uchwał podjętych 7 czerwca w Lubinie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Z porządku obrad wykreślono jednak punkt, który miał zmienić skład Rady Nadzorczej. Tym samym nie powołano kandydatów, których załoga wybrała w maju w wyborach.

Wszyscy członkowie zarządu, zarówno ci sprzed zmian, jak i ci obecni otrzymali wotum zaufania od akcjonariuszy w postaci absolutorium. Zanim do tego doszło zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności, które również zostało zatwierdzone. Podczas obrad podjęto też uchwałę o wypłacie dywidendy., na którą zarząd zaproponował 300 mln zł z wypracowanego zysku. To oznacza, że za każdą akcję posiadacz otrzymał 1,50 zł. Prawo do dywidendy nabywa się 21 czerwca. Wypłata nastąpi 29 czerwca. 

Podczas obrad Skarb Państwa złożył wniosek o wycofanie z punktów obrad tego, który dotyczył zmian w Radzie Nadzorczej. Na członków mieli być powołani ci z ramienia załogi, którzy wygrali w wyborach. Na razie zatem oczekują na zajęcie swoich miejsc w Radzie Nadzorczej. 

Poprzedni artykułKonkurs na wyjątkowe podwórko w SP nr 4
Następny artykuł„Sąsiedzi Żelaznego Mostu” maszerować będą z popularnymi kijkami