W Światowy Dzień Pszczół, 20 maja,  gmina ogłosiła rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu.  Stan pasieki, wyposażenie, stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej czy zwalczanie chorób pszczelich to część kryteriów, według których oceniane będą kandydatki na wzorową pasiekę 2021. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca. Nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundował Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Pula nagród to sześć tysięcy złotych. 

 

Konkurs na „Wzorową pasiekę gminy Polkowice” jest organizowany od 2012 roku. 

– Nasze przedsięwzięcie ma na celu między innymi wspieranie rolnictwa ekologicznego poprzez zwiększenie udziału pszczół w zapylaniu roślin oraz zwiększenie pozyskiwania produktów pszczelich takich jak: miód, wosk, pyłek kwiatowy i propolis – mówi Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dyrektor wydziału ochrony środowiska i obszarów wiejskich. 

Jury konkursowe  wybierając wzorową pasiekę weźmie pod uwagę: stan pasieki, wyposażenie, stosowanie nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej czy zwalczanie chorób pszczelich, ochrona pszczół przed wytruciem podczas stosowania chemicznych zabiegów ochrony roślin w rolnictwie i leśnictwie, zwiększenie stanu pogłowia pszczół na terenie gminy Polkowice oraz poprawienie stanu zdrowotności i higieny oraz estetyki istniejących pasiek.

Do konkursu można zgłosić się w dwóch kategoriach: do 30 rodzin pszczelich oraz powyżej 30 rodzin pszczelich. Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, przy ul. Rynek 1. 

– W konkursie może wziąć udział pszczelarz zamieszkały na terenie gminy Polkowice, który spełni dodatkowe warunki wymienione w regulaminie, jak przynależność do Rejonowego Koła Pszczelarzy w Polkowicach czy posiadanie ewidencyjnego numeru weterynaryjnego – wymienia dyrektor Kalus-Chiżyńska. – Wszystkie kryteria udziału, jak i oceny kandydatów dostępne są w regulaminie konkursu, który został opublikowany w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 czerwca. Następnie, powołana przez burmistrza Polkowic, komisja konkursowa obejrzy i oceni wszystkie zgłoszone pasieki w terminie 22.06-02.07. 

Jest, o co walczyć, bo do wygrania są nagrody i wyróżnienia pieniężne ufundowane przez burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. Pula nagród to sześć tysięcy złotych. 

– Konkurs na wzorową pasiekę ma w Polkowicach długą tradycję i piękne przesłanie. Wiemy, że pszczoły są niezwykle pożyteczne. Wiemy też, że ich populacja jest zagrożona. Dlatego warto wspierać każdą inicjatywę, która promuje ekologiczne rolnictwo, a przez to ochronę pszczół – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Pamiętajmy, że istnieją naukowe dowody na to, że od czasu gdy wyginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości zostanie jeszcze zaledwie pięć lat życia – dodaje. 

Organizatorem konkursu jest burmistrz Polkowic przy współpracy z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Polkowicach. Szczegółowych informacji udziela wydział ochrony środowiska i obszarów wiejskich, pod numerem telefonu: 76 724 97 14.

Poprzedni artykuł21 maja rusza wypożyczalnia rowerów. Nakręć się pozytywnie! Weź rower i jedź
Następny artykułPolkowiczanie pomagają chorym dzieciom