Bez dodatkowych atrakcji odbyły się tegoroczne obchody Dnia Strażaka w powiecie lubińskim. Uroczystość odbyła się tylko w gronie strażaków.

Uroczystość odbyła się, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, na placu wewnętrznym Komendy. Tym razem kameralnie, bez zapraszanych co roku przedstawicieli władz samorządowych, przełożonych i gości. W ceremonii, którą rozpoczęto od podniesienia flagi państwowej przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego wziął udział Komendant Powiatowy PSP w Lubinie bryg. Eryk Górski oraz strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełniący tego dnia służbę. Komendant podziękował wszystkim za dotychczasową działalność oraz życzył zdrowia i wytrwałości w dalszym, trudnym czasie z jakim mamy do czynienia. Natomiast wręczenie odznaczeń i awansów na wyższy stopień służbowy najlepszym lubińskim strażakom odbędzie się już indywidualnie w gabinecie komendanta.

W tym roku:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Złotą Odznaką ”Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” dwóch oficerów oraz nadał wyższe stopnie służbowe oficerskie czterem funkcjonariuszom, w tym dwa awanse na pierwszy stopień oficerski – młodszego kapitana.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadały wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim dwóm funkcjonariuszom.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie podoficerskie trzem funkcjonariuszom.

Natomiast Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie nadał stopnie starszego strażaka dwóm funkcjonariuszom tut. Komendy.

Podczas uroczystego apelu nastąpiło również złożenie ślubowania przez strażaka wstępującego w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, które przyjął bryg. Eryk Górski.