Nauczycielki SP 9 w Lubinie wyróżnione na skalę europejską. Ich projekt „Kampania reklamowa” realizowany w ubiegłym roku zdobył miano najlepszego w konkursie organizowanym przez Fronter International w Oslo, w Norwegii.

12 lutego 2014 Antoni Tabin , przedstawiciel firmy PEARSON Central Europe , wręczył Krystynie Węgrzyn, Sylwii Śmieszko i Lidii Lasz, nauczycielkom z SP 9 w Lubinie główną nagrodę w międzynarodowym konkursie na najciekawszy pomysł wykorzystania platformy edukacyjnej Fronter w praktyce. „Kampania reklamowa” – to projekt realizowany w SP 9, który został oceniony przez komisję konkursową jako najlepszy w 2013 roku. Organizatorem konkursu był Fronter International w Oslo, Norwegia. Szkołą podstawowa nr 9 korzysta z platformy Fronter zarówno na potrzeby uczniów, nauczycieli, jak i rodziców.