Dwie oferty na kupno szpitala przy ul. Bema wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Lubinie. Zainteresowani to spółka Nowy Szpital ze Szczecina i Miedziowe Centrum Zdrowia z Lubina.

Decyzje o sprzedaży podjęli w ubiegłym roku radni Lubin 2006. Od początku ich rządów w powiecie szpital ponownie zadłuża się. Z nieoficjalnych szacunków wynika, że dzisiejszy dług przekracza już sześć mln zł, a przekształcenie szpitala w spółkę powoduje odchodzenie lekarzy specjalistów i pielęgniarek.

Termin składania ofert na kupno lecznicy upłyną w piątek i wpłynęły dwie oferty. W ubiegłym tygodniu wątpliwościami co do działań władz powiatu podzielili się radni opozycji, którzy przyznają, że najlepszym rozwiązaniem byłoby połączenie szpitala powiatowego z MCZ, jednak zarząd powiatu z Lubin 2006 wybrał metodę sprzedaży. Wynika ona z faktu, że powiatowi potrzebna jest „żywa gotówka”. Zarządowi powiatu mimo usilnych prób od ubiegłego roku nie udało się sprzedać żadnej nieruchomości po likwidowanych placówkach (ZDP, ZS w Chróstniku, czy po przeniesieniu Poradni Psychologiczno-pedagogicznej). Stoją opuszczone.

Sprzedaż szpitala powinna zakończyć się w ciągu kilku miesięcy.