Nauczyciele ZS 2 w Lubinie chcą odwołania kuratora. Zawiadomiono też prokuraturę o przekroczeniu uprawnień przez kuratora oświaty. Wszystko wiąże się z decyzją szefa dolnośląskiego kuratorium, który wstrzymał wykonanie uchwały nauczycieli o skreśleniu z listy uczniów dwóch nastolatków, którzy dopuścili się cyberprzemocy. Sprawcy nękali innego ucznia za pomocą zmontowanych zdjęć pornograficzno – pedofilskich. Na mocy decyzji kuratora wrócili jednak do szkoły zagrażając bezpieczeństwu uczniów i nauczycieli.

Dwaj uczniowie ZS 2 w Lubinie jednogłośną decyzją rady pedagogicznej zostali skreśleni z listy uczniów. Powodem było wykonanie przez nich fotomontażu prywatnych zdjęć innego ucznia i rozpowszechniania ich w społeczności uczniowskiej. Fotografie miały charakter pornograficzny i pedofilski. Sprawcy po dokonanym czynie nie wykazywali skruchy. Przeciwnie – chełpili się swoim czynem. Wszystko wskazuje też na to, że zastraszali swoją ofiarę, a także nauczycielkę, która formalnie złożyła do dyrekcji wniosek w tej sprawie.
Odwołanie, jakie złożyli do kuratora oświaty rodzice sprawiło, że szef dolnośląskiego kuratorium wstrzymał klauzulę natychmiastowej wykonalności decyzji rady pedagogicznej i przywrócił w szeregi uczniów sprawców tego czynu.

Nastolatkowie 6 czerwca 2019 wrócili do szkoły pełni chwały, demonstrując swoją bezkarność. Ich triumfalne zachowanie pełne psychicznej przemocy sprawiło, że jedna z nauczycielek została zabrana karetką do szpitala. Grupa uczniów pod dyktando przywróconych na listę chłopców wywarła tak ogromną presję psychiczną na nauczycielce, że jej psychiczny stan był nie do uregulowania przez służby medyczne na miejscu. Inni uczący w tej placówce złożyli do dyrekcji wniosek o zwolnienie ich z wykonywania obowiązków w klasie II AL , klasie wspomnianych uczniów. Powód? Brak poczucia bezpieczeństwa. Dyrekcja wyraziła zgodę na wyłączenie nauczycieli z tych zajęć.

O zdarzeniu dyrektor szkoły powiadomił policję, prokuraturę, kuratorium i starostwo. Kuratorium w piątek 7 czerwca zaplanowało kontrolę doraźną związaną z nierealizowaniem zajęć dydaktycznych. W związku z tym zapewne pojawią się zarzuty wobec dyrektora związane z niezapewnieniem realizacji zajęć dydaktycznych.

W szkole zwołano radę pedagogiczną w trybie nadzwyczajnym. Nauczyciele ZS 2 w Lubinie podjęli dwie uchwały.

Jedną mówiąca o zawiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych i przekroczeniu uprawnień ze szkodą dla interesu publicznego i prywatnego.

– W normalnych warunkach kurator, badając tę sprawę i biorąc pod uwagę argumenty dyrektora finalizujące konieczność bezpieczeństwa uczniom i rodzicom w którym to bezpieczeństwo było zagrożone przez powrót tych uczniów i ich zachowanie, miał obowiązek utrzymać rygor natychmiastowej wykonalności do czasu merytorycznego rozpoznania decyzji i utrzymać tę decyzję w mocy – mówi Bogdan Dudek, dyrektor ZS 2 w Lubinie.

Druga uchwała rady pedagogicznej dotyczy wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o natychmiastowe odwołanie kuratora ze stanowiska. W uzasadnieniu wskazano na to, że działania kuratora sprowadzają bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli ZS 2 w Lubinie.

fot. kuratorium oświaty we Wrocławiu

Poprzedni artykułProfilaktyka najważniejsza. Lepiej zapobiegać niż leczyć
Następny artykułZwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM – bez dywidendy