Zakończyła się kolejna edycja Akademii KGHM – programu edukacyjnego dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego, realizowanego przez lokalne organizacje pozarządowe. W tegorocznym cyklu w projektach szkoleniowych współfinasowanych przez miedziową spółkę wzięło udział blisko 6 tys. osób, w tym uczniów i rodziców.

Tegoroczne działania obejmowały nie tylko miasta Zagłębia Miedziowego, ale również mniejsze miejscowości takie jak Chojnów, Chocianów, Krotoszyce oraz miejscowości w województwie lubuskim, w tym Sulechów, Wschowa i Szlichtyngowa. Wszystkie programy Akademii KGHM mają na celu promocję prospołecznych inicjatyw i szkoleń, skierowanych do mieszkańców regionu, organizacji pozarządowych oraz szkół.

Cieszymy się z wracających ze szkół pozytywnych rekomendacji programów profilaktycznych realizowanych w ramach Akademii KGHM. Potwierdza to bowiem, że są to ważne i potrzebne dla społeczności lokalnej działania. Zaangażowanie KGHM w ten obszar to przykład współpracy międzysektorowej, gdyż wspólnie z organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz podległymi im jednostkami, staramy się reagować na różnorodne wyzwania współczesnego społeczeństwa – powiedziała Gabriela Jednorał, koordynatorka programu Akademia KGHM.

– Programy realizowane przez Akademię KGHM spotykają się z bardzo dobrym odbiorem w szkołach całego regionu, ponieważ ich tematyka dotyka aktualnych i narastających problemów, z którymi boryka się młodzież. Pomagają doskonalić wiele istotnych dla młodzieży kompetencji, a także uczą radzenia sobie z wszechobecnym stresem oraz wspierają budowanie poczucia własnej wartości – dodała Karolina Szmuc, ZDR3+ koło w Legnicy.

W ramach Akademii KGHM, realizowane są programy takie jak „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” i „Gwiazda Mocy” oraz wiele działań profilaktycznych.

W tym roku szkolnym ogromnym powodzeniem, blisko 3 tys. uczestników, cieszyła się Strefa Profilaktyki KGHM – autorski program organizacji pozarządowych z terenu Zagłębia Miedziowego. Główne założenia dofinansowanego przez miedziową spółkę projektu skierowanego do dzieci i młodzieży to bezpieczne zachowania w internecie, sztuka radzenia sobie ze stresem i różnego rodzaju formami przemocy. Program skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Ta grupa młodzieży jest najbardziej narażona na powyższe zagrożenia. Spotkania z uczniami odbywały się w ramach godzin wychowawczych, z nauczycielami podczas rad pedagogicznych, a z rodzicami podczas wywiadówek.

Akademia KGHM ma na celu promocję prospołecznych programów oraz szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i szkół z Zagłębia Miedziowego. Od 2020 roku zrealizowanych zostało ponad 230 inicjatyw i programów.

Poprzedni artykułKlasy patronackie KGHM zaczynają wakacje
Następny artykułAkcja Lato w Lubinie