7 czerwca 2019 w siedzibie spółki KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podczas posiedzenia akcjonariusze podejmowali uchwały związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok 2018, podziałem  zysku za ubiegły rok oraz absolutorium dla zarządu KGHM i Rady nadzorczej.

Rokrocznie akcjonariusze KGHM Polska Miedź S.A. na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wysłuchują sprawozdań z działalności zarządu miedziowej spółki i grupy kapitałowej. To też moment zatwierdzenia ich sprawozdań.  Zarząd Polskiej Miedzi ma wtedy okazję, by podsumować działania inwestycyjne i rozwojowe firmy. 

Zatwierdzane jest też Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

W tym roku zarząd Polskiej Miedzi w sprawie podziału zysku spółki za rok 2018 nie rekomendował wypłaty dywidendy posiadaczom akcji miedziowej spółki. Szefowie KGHM chcieliby cały zysk w kwocie 2 mld 025 mln przekazać na kapitał zapasowy spółki. – Nasz wniosek, który przedstawiliśmy jest podparty pewną turbuletnością 2018 roku, pewną zmiennością makroekonomiczną, sytuacją, która nie jest pewna, a jednocześnie naszą walką i polityką inwestycyjną, potrzebami inwestycyjnymi, które mamy, a to jest zarówno drążenie nowych szybów jak GG-1 czy następne projekty udostępniania złoża, które prowadzimy, czy też piec WTR w Legnicy oraz wiele mniejszych projektów, które prowadzimy. Mają one zagwarantować zwiększoną skalę produkcji, a co za tym idzie lepszą sytuację finansową. Efekty tego widać już w roku 2018 poprzez wzmożoną skalę produkcji i znacznie lepsze niż planowano wyniki finansowe. Mówię o pierwszym kwartale 2019. Mamy też nowe, sprzyjające okoliczności dotyczące zmniejszenia podatku o 15% co daje w roku 2019 pozytywny wpływ. W tym roku tej polityki nie chcemy zmieniać – mówił podczas posiedzenia akcjonariuszy Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. 

Akcjonariusze przychylili się do propozycji zarządu KGHM mimo, że w trakcie obrad ze strony przedstawiciela prywatnych posiadaczy akcji miedziowej spółki padła propozycja, by  wypłacić dywidendę na łączną  kwotę 200 ml złotych z zysku o kwocie 2 mld 025 mln zł.

– Dywidenda jest nieodzownym prawem każdego akcjonariusza oraz ekonomicznym łącznikiem pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Jej wypłata nie naruszy równowagi ekonomicznej spółki. Przyczyni się pozytywnie do wykupu przez wybrane podmioty planowanych do wyemitowania przez spółkę obligacji na kwotę 4 mld zł. Spółka zawsze była spółką dywidendową i np. za 2011 rok wypłaciła dywidendę w kwocie ponad 28 złotych za akcję co nie naruszyło w znaczny sposób jej płynności finansowej – mówił Marek Barylak, akcjonariusz prezentujący prywatną inicjatywę wypłaty dywidendy. 

Posiedzenie akcjonariuszy było też okazją, by udzielić absolutorium członkom zarządu KGHM zarówno tym działającym w składzie do czerwca 2018 roku, jak i tym, którzy nastali po nich. Wszystkim poddawanym głosowaniu udzielono absolutorium.  Podobnie stało się z  członkami Rady Nadzorczej. 

 

Poprzedni artykułKurator powinien odejść. Prokuratura zawiadomiona
Następny artykułUrząd Pracy bardziej zachęci do pracy. Koniec z celowym byciem bezrobotnym?