Na mieszkańców Lubina czeka dziś niecodzienne wydarzenie. Z okazji Barbórki ulicami miasta przejdzie pochód Lisa Majora a w rynku odbędzie się uroczyste przyjęcie młodych górników – lisów w poczet górników. Inscenizacja dawnych tradycji górniczych odbywa się co roku.

Tym razem zmienia się trasa pochodu i miejsce głównych obchodów. Uroczystość rozpocznie się od Centralnej Akademii Górniczej, która inaczej niż zwykle odbędzie się w C.K Muza. Tam podczas specjalnej gali wręczone zostaną odznaczenia, medale, wyróżnienia i szpady górnicze. Po Akademii, o godzinie 16:00 przed budynkiem Muzy uformuje się pochód, na którego czele, tuż za orkiestrą górniczą, stanie Lis Major. Poprowadzi on kolumnę zebranych ulicami Niepodległości, Mieszka I aż do Rynku, gdzie na specjalnie przygotowanej scenie przeprowadzi rytuał skoku przez skórę. Przedstawiciele młodych górników zostaną przyjęci w szeregi starych strzech. Co roku prezydent Lubina przekazuje górnikom klucz do miasta, by mogli świętować z okazji imienin Barbary, swoje patronki. Widowisko skoku przez skórę jest niecodzienne a ci mieszkańcy, którzy nigdy go nie widzieli, powinni wziąć w nim udział. Inscenizacja oddaje ducha górniczego święta i tradycje regionu. Po ceremonii skoku przez skórę górnicy pojadą na centralną karczmę piwną, gdzie przy kuflu piwa będą świętowali Dzień Górnika. Panie udadzą się na tzw. comber babski.

fot. archiwum