Po zakończeniu Akademii do Rynku w Lubinie wyruszył widowiskowy pochód Lisa Majora, który zakończył się tradycyjną ceremonią skoku przez skórę, czyli symbolicznym przyjęciem młodych pracowników do braci górniczej.

Zgodnie z tradycją dzień kończą górnicze biesiady: karczma piwna, na której spotykają się panowie i comber, na którym świętują panie.

Obchody górniczego święta potrwają jeszcze w dniu Świętej Barbary, patronki górników.

4 grudnia rozpocznie się od tradycyjnych pobudek, gdy górnicze orkiestry zagrają w Lubinie, Polkowicach i Głogowie. O godzinie 9.00 w Sanktuarium Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie odbędzie się uroczysta Msza św. w intencji górników oraz ich rodzin. W tym samym czasie odbędzie się Nabożeństwo Świętej Boskiej Liturgii w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. Następnie, o godzinie 13:00 delegacje złożą kwiaty przy pomniku Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

Górnicy Polskiej Miedzi mają wiele powodów do świętowania tegorocznej Barbórki. 9 miesięcy 2023 roku to bardzo dobre wyniki produkcyjne miedziowej spółki: wyższe wydobycie urobku [23,3mln t wagi suchej] oraz produkcja miedzi w koncentracie 303,[tys. t]. Dzięki znaczącej poprawie warunków pracy na wyrobiskach przy szybie GG -1 zdecydowanie wzrosło wydobycie urobku, ilości miedzi i srebra, w obszarze wydobywczym Głogów Głęboki Przemysłowy (kwartał do kwartału Q3/Q2 2023, jak i w porównaniu rok do roku za 9 miesięcy).

Mijający rok to także ambitne działania inwestycyjne w obszarze górnictwa. M.in. wykonano 29,6 km wyrobisk górniczych, do zakładów górniczych Polskiej Miedzi trafiło 180 maszyn górniczych, a uruchomiony System Klimatyzacji Centralnej umożliwia odpowiednie warunki klimatyczne pracy w rejonie wykonywanych robót przygotowawczych i eksploatacyjnych.

Kontynuowano również Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji KGHM oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Trwają również prace przy budowie trzydziestego drugiego szybu KGHM, GG-2. W okolicach miejscowości Słone wykonywane są m.in. wiercenia otworów podszybowych oraz prace przygotowawcze na wykonanie obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu wraz z mrożeniem górotworu oraz pracami projektowymi.

Poprzedni artykułAkademia KGHM – 8 tys. uczestników w tym roku – FOTO
Następny artykułDzień Górnika 4 grudnia – msza święta – FOTO