Bezpieczne zachowania w internecie, sztuka radzenia sobie ze stresem i różnego rodzaju formami przemocy – to główne założenia nowego programu skierowanego do dzieci i młodzieży realizowanego przez Akademię NGO. Akademię tworzy 15 organizacji pozarządowych z Zagłębia Miedziowego i województw: dolnośląskiego i lubuskiego. Działania wspiera KGHM Polska Miedź S.A.

Już od września dzieci i młodzież z Zagłębia Miedziowego będą mogły wziąć udział w autorskim programie szkoleniowym Akademii NGO „Strefa profilaktyki”.

Bezpieczeństwo w sieci to już nie tylko kwestia technologii, to przede wszystkim inwestycja w przyszłość naszej społeczności. Edukacja najmłodszych przed zagrożeniami online to działanie niezwykle potrzebne. Dodatkowo młode pokolenie ma problem z radzeniem sobie ze stresem, a także może mieć do czynienia z różnymi formami przemocy. Takie projekty to nasza odpowiedź na wyzwania, które stawia przed nami współczesny świat – mówi Sylwia Jurgiel, rzecznik KGHM Polska Miedź S.A.

„Strefa profilaktyki” skupia się na tematach związanych z korzystaniem z internetu, radzeniu sobie ze stresem oraz reagowaniem na różne formy przemocy. W ramach szkoleń dzieci i młodzież szkolna będą mogły dowiedzieć się czym jest cyberprzemoc, jak ją rozpoznawać i jak skutecznie się przed nią bronić. Z kolei warsztaty ze stresu zapewnią niezbędną dawkę wiedzy na temat tego czynnika codziennego życia, wiążąc go z rzeczywistością wirtualną. W ramach programu każdy będzie mógł otrzymać informację o miejscach wsparcia w swoim regionie.

Program skierowany będzie do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, która to grupa jest najbardziej narażona na powyższe zagrożenia. Spotkania z uczniami odbywać się będą w ramach godzin wychowawczych, z nauczycielami podczas rad pedagogicznych, a z rodzicami podczas wywiadówek.

Projekt będzie realizowany w ramach Akademii KGHM, której celem jest promocja programów i szkoleń prospołecznych dla mieszkańców. Program „Strefa profilaktyki” to efekt szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru przeciwdziałania zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, stresem a także w szerokim aspekcie przemocy.

Takie szkolenia i spotkania są niezwykle wartościowe i jesteśmy bardzo wdzięczni firmie KGHM za ich organizację. Dzięki nim mamy możliwość rozwoju, nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. Zwiększamy tym samym swoje kompetencje oraz zasięg oddziaływań naszych organizacji – podkreśla Agnieszka Malik-Demiańczuk ze Stowarzyszenia Imelda z Chojnowa.

KGHM jest bardzo mocno zaangażowany w realizację projektów prospołecznych w Zagłębiu Miedziowym. W realizację programów bardzo chętnie zaangażują są także pracownicy KGHM, biorąc udział w licznych akcjach wolontariatu.

Akademia NGO Zagłębia Miedziowego to platforma wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych stworzona w 2020 roku przez CSR KGHM Polska Miedź. Współtworzą ją organizacje pozarządowe z m.in. z Legnicy, Lubina, Polkowic, Głogowa, Złotoryi, Chojnowa, Nowego Miasteczka oraz Bolesławca. Organizacje te skupiają się na działaniach prospołecznych i profilaktycznych skierowanych do rodzin, uczniów oraz nauczycieli z regionu Zagłębia Miedziowego.

W ciągu trzech lat zrealizowano już ponad 150 inicjatyw i programów, m.in.: „Szkołę Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” czy „Gwiazdę Mocy”. Wszystko dla i z myślą o mieszkańcach Zagłębia Miedziowego. Do tej pory beneficjentami Akademii było ok. 40 tys. osób z Dolnego Śląska i województwa lubuskiego.

Poprzedni artykułKGHM prezentuje Raport Zintegrowany za 2022 rok
Następny artykułGminy otrzymały 3,5 mln zł od KGHM