Po raz piąty KGHM Polska Miedź S.A. – światowy lider w branży wydobywczej – opublikował raport zintegrowany za 2022 rok. Dokument stanowi pełną analizę osiągnięć miedziowej Spółki w minionym roku.

– Solidne wyniki produkcyjne i finansowe wypracowane w trudnym 2022 roku, pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne lata. Mamy ambitne plany i projekty inwestycyjne – założyliśmy rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych na 2023 rok. W KGHM w unikalny sposób łączymy efektywność ekonomiczną i finansową z szacunkiem dla środowiska naturalnego oraz partnerskich relacji z interesariuszami – napisał we wstępie do dokumentu Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Główne hasła raportu „Stabilność i rozwój” opisują osiągnięcia KGHM w zakresie działalności operacyjnej, postępów w realizacji Strategii, aktywności na rzecz ochrony środowiska, współpracy z lokalnymi społecznościami, standardów zarządzania oraz wielu innych obszarów. Dokument to przekrojowa analiza strategicznej wizji miedziowego giganta, wartości Spółki i odpowiedź na potrzeby Interesariuszy.

Raport Zintegrowany KGHM, oprócz wyników i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, obejmuje również działania uwzględniające standardy etyki, bezpieczeństwa czy zarządzania. Szczegółowo zaprezentowane zostały również aspekty ESG oraz projekty KGHM związane z transformacją energetyczną. Warto podkreślić, że KGHM po raz pierwszy w historii wykonał analizę oraz ujawnił ślad węglowy oraz środowiskowy dla niektórych produktów, jest to istotna notyfikacja, w szczególności dla naszych Klientów.

Spółka zapewnia bezpieczeństwo dostaw metali niezbędnych dla globalnej transformacji, poprzez dostęp do pierwotnych złóż miedzi. Jednocześnie rozwija cele Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i zwiększa możliwości wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, Spółka przyjęła ambitną Politykę Klimatyczną, w której zadeklarowała osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dodatkowym potwierdzeniem, że KGHM rozwija swoją działalność w zrównoważony sposób, jest otrzymanie prestiżowego certyfikatu i otrzymanie prawa do posługiwania się znakiem The Copper Mark przez kolejny oddział Spółki – Hutę Miedzi Cedynia, tym samym wszystkie zakłady metalurgiczne KGHM zlokalizowane w Polsce mogą się poszczycić tym prestiżowym certyfikatem.

Warto zaznaczyć, że KGHM od lat jest w gronie spółek najlepiej raportujących swoje działania. Instytut Rachunkowości i Podatków kilkakrotnie wyróżniał miedziowego giganta w konkursie „The Best Annual Report” na najlepszy raport roczny. Nagroda to finał konkursu, który promuje raporty roczne o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Biorą w nim udział spółki z całego kraju, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

Raport Zintegrowany jest dostępny jak co roku w językach: polskim i angielskim, tegoroczną nowością jest wersja w języku hiszpańskim.

W trosce o środowisko Raport Zintegrowany KGHM nie jest drukowany i po raz kolejny ma postać wyłącznie elektroniczną.

Link do raportu: https://raportcsr2022.kghm.com.

Poprzedni artykułKGHM zaprezentował wyniki za I półrocze 2023
Następny artykułNowy program od KGHM z myślą o bezpieczeństwie w internecie