Inicjatorzy zwołania referendum odwołującego burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyłę i Radę miejską zarzucają obecnej władzy ignorancję, zadłużanie gminy i realizację nieistotnych dla większości mieszkańców projektów. W piątek 24 września złożono w Legnicy u Komisarza Wyborczego dokumenty postulujące o zwołanie referendum.

Oświadczenie Inicjatorów Referendum brzmi następująco:

“Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Ścinawa. Referendum jest podstawą demokratycznego państwa i wolnej samorządności. Jest ono nie zbywalnym, gwarantowanym przez konstytucje RP prawem każdego obywatela. Dlatego korzystając z tych uprawnień jako suweren, podjęliśmy inicjatywę referendalną, pozostając w przekonaniu, że władzę zwierzchnią sprawują obywatele. Grupa inicjatywna w składzie: Krzysztof Wojtowicz jako pełnomocnik inicjatywy referendalnej, Stanisław Rorzkowski, Ewa Kazimierczak, Marcin Nowicki, Grzegorz Reka, Mateusz Kazimierczak wspierana przez organizacje społeczne i setki mieszkańców gminy Ścinawa wychodząc naprzeciw pogarszającej się sytuacji, która od jakiegoś czasu panuje w nasze gminie. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem będzie możliwość wypowiedzenie się mieszkańców poprzez referendum lokalne. Niech poprzez ten akt demokracji, społeczność gminy Ścinawa sama zdecyduje o dalszych losach gminy. Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmusza nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu. Nie godzimy się na drastyczne zadłużanie gminy. Dotychczasowe inwestycje nie wychodziły naprzeciw realnym potrzebom mieszkańców, a doprowadziły do znacznego zadłużenia, które może doprowadzić do utraty płynności finansowej . Władza inwestowała w drogie projekty drugo, a nawet trzecioplanowe, a nie skupiła się na realnych potrzebach. Fundusze europejskie powinny być zdobywane na tworzenie inwestycji potrzebnych mieszkańcom, a nie na urealnianie wizji garstki ludzi.
         Nie ma też naszej zgody na notoryczne nie przestrzeganie prawa, na brak jawności , transparentności i przejrzystości w działalności Burmistrza Ścinawy i Rady Miejskiej, na arogancję i butę władzy. Uważamy to, za łamanie podstawowych elementów demokracji samorządowej. Nie chcemy Ścinawy zamkniętej dla zwykłych mieszkańców, gdzie władza nie realizuje naszych potrzeb, a uległa jest na drogie, wizjonerskie projekty ludzi z zewnątrz, nie mających żadnych więzi i nie utożsamiających się z Naszą gminą.
Chcielibyśmy, żeby w Ścinawie było miejsce dla wszystkich ludzi bez względu na poglądy polityczne. Naszym dążeniem jest doprowadzenie do respektowania przez władzę praw i woli wszystkich mieszkańców, poprzez konsultacje społeczne, debaty, uczciwe rozpatrywanie wniosków i stworzenie Budżetu Obywatelskiego. Chcemy, by władza po prostu z nami rozmawiała, a jej decyzje były podejmowane wspólnie z ludźmi, a nie w zaciszu gabinetów.
       U podstaw naszej inicjatywy stoi wyjście w stronę realnych potrzeb mieszkańców Ścinawy i całej gminy, takich jak: sieć wodociągowa, kanalizacja, drogi i chodniki, rewitalizacja zieleni, czy tak pożądany przyzwoity basen. Mamy już dość karmienia nas wizualizacjami z których nic nie wynika. Zależy nam na poprawieniu estetyki naszego miasta i wsi gminnych.
           Priorytetem, są dla nas ludzie młodzi, którym należy zapewnić „dobry start” i tym samym zachęcić ich do pozostania w naszej gminie. Godziwe warunki nauki dla naszych dzieci, stworzenie żłobka, miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży i większej ilości zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych, są rzeczą nadrzędną i winny być realizowane natychmiast. Chcielibyśmy także położyć większy nacisk na kształtowanie kultury i tożsamości gminy, jednym z tych elementów jest konieczność utworzenia „Muzeum Ziemi Ścinawskiej”, jako symbolu pamięci i dziedzictwa kulturowego ścinawskiej społeczności “. 

Poprzedni artykułRower zamiast samochodu. Przejazd przez miasto z nagrodami – FOTO
Następny artykułDotacje na rewitalizację

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.