Przeciwdziałamy i uczymy – kończy się cykl 27. edycji zrealizowanego w ramach Akademii KGHM przez organizacje pozarządowe w Zagłębiu Miedziowym programu edukacyjnego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Kolejny rok działań to ponad 300 beneficjentów tego rekomendowanego projektu profilaktycznego.

To już piąty rok współpracy KGHM z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami Zagłębia Miedziowego w zakresie działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców całego regionu.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to ogólnopolski program ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Projekt posiada pozytywne rekomendacje m.in.: od Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Uważam, że w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców powinien wziąć udział każdy rodzic. Jest to bowiem szansa na doskonalenie kompetencji wychowawczych, niezbędnych do tego, aby radzić sobie z wyzwaniami współczesnego rodzicielstwa. Mam nadzieję, że będę mogła skorzystać także z cyklu szkoleniowego dotyczącego wychowania rodzeństwa – mówi jedna z uczestniczek Katarzyna, mama z Głogowa.

W programie mogą wziąć udział rodzice, wychowawcy oraz specjaliści, którzy pracują z rodzicami i chcą budować wartościowe relacje z dziećmi i młodzieżą. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci, uczenia ich samodyscypliny, uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości. Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest realizowany w formie warsztatów trwających (łącznie 40 godzin dydaktycznych), a liczebność grup wynosi na ogół 10–12 osób.

Projekt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest jednym z działań realizowanych w ramach Akademii KGHM skupiającej różne prospołeczne projekty, realizowane na rzecz mieszkańców regionu przez:

1.Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – obszar działań: miasto Głogów oraz gminy z terenu powiatu głogowskiego

2.Stowarzyszenie Imelda – obszar działań: gminy z terenów powiatów: polkowickiego, lubińskiego i legnickiego

3.Związek Dużych Rodzin 3+ koło w Legnicy – obszar działań – miasto Legnica.

Akademia KGHM ma na celu promocję prospołecznych programów oraz szkoleń dla mieszkańców, organizacji pozarządowych i szkół z Zagłębia Miedziowego. Od 2020 roku zrealizowanych zostało prawie 200 inicjatyw i programów jak „Szkoła Rodziców i Wychowawców”, „Leader 100”, „Archipelag Skarbów” czy „Gwiazda Mocy”. Do tej pory beneficjentami projektów było ponad 45 tys. osób. Tylko w 2023 roku z programów skorzystało aż 8 tys. osób.

Tegoroczne działania w ramach Akademii KGHM objęły miasta Zagłębia Miedziowego, ale też Chojnów, Chocianów, Krotoszyce czy miejscowości w województwie lubuskim m.in. Sulechów, Wschowa i Szlichtyngowa.

Poprzedni artykułWpadli przy kasie samoobsługowej
Następny artykułWiosna Kobiet 2024 w CK Muza w Lubinie