Bezpieczeństwo finansowe i inwestycje – Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w zmiennej sytuacji makroekonomicznej na światowych rynkach utrzymuje bezpieczne wyniki produkcyjne i finansowe w pierwszym półroczu 2023 roku. Pierwsze półrocze tego roku w Grupie KGHM to konsekwentna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć biznesowych, zgodnie z założonym najwyższym w historii Capexem.

Wyniki produkcyjne

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (198,9 tys. ton). Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 roku: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Produkcja srebra w koncentracie to 677,4 tony, co stanowi najlepszy półroczny wynik miedziowego giganta do porównywalnego okresu od 2004 roku.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 699 ton (+ 31 ton w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku) i była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 roku.

Wyniki finansowe

Przychody w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 17 757 mln zł. O ponad 21 proc. wzrosła realizacja CAPEX-u w miedziowej spółce.

Na zawirowania cen metali największy wpływ wywarła wojna na Ukrainie. KGHM, pomimo dynamicznej sytuacji na rynku surowców energetycznych, posiada pełną zdolność do utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych i technologicznych.

Dzięki skutecznemu zarządzaniu skoncentrowanemu na efektywności oraz optymalizacji kosztów osiągamy nasze cele. Pozwala to, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, na utrzymanie mocnej pozycji na światowych rynkach, ale też na podejmowanie odważnych decyzji inwestycyjnych i poszukiwanie nowych kierunków biznesowych, jak budowa nowych szybów i Warzelni Soli w Zagłębiu Miedziowym. Dzięki różnorodnym działaniom w obszarze wydobycia, KGHM zapewnia bezpieczeństwo surowcowe kraju oraz jest filarem gospodarczym Polski – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM podkreśla, że na korzyść miedziowego giganta wpływają działania długoterminowe skoncentrowane na rozwoju Grupy Kapitałowej i jej przeprowadzenie przez turbulencje na światowych rynkach gospodarczych.

Inwestycje w przyszłość

Zgodnie z założeniami budżetowymi w tym roku spółka planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Zakładane na 2023 rok rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM wynoszą 3 250 mln zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne 2 129 mln zł.

KGHM konsekwentnie realizuje plany dotyczący rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Połączenie techniczne, czyli zbicie wyrobiskami od strony Zakładów Górniczych „Rudna” do szybu GG-1 udało się przeprowadzić 14 czerwca tego roku. Trwają tam teraz prace, które pozwolą na dostarczanie do wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza. Zdecydowanie poprawi to warunki pracy pod ziemią.

Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Na miejscu rozpoczęły się już wiercenia otworów podszybowych prowadzone przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., PeBeKa S.A. Obecnie trwa odwiert dwóch z trzech przewidzianych otworów. Ponadto równocześnie wykonywane są badania geologiczne realizowane przez KGHM Cuprum Sp. z o. o.

Miedziowy gigant ogłosił w czerwcu, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie proekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tys. ton nawozów dla rolnictwa. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM kontynuuje prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych. Prowadzi też działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE, projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową, oraz wodorem.

Lider transformacji

Miedziowy gigant realizuje również program rozwoju energetyki, zmniejszający udział energii konwencjonalnej i zwiększający niezależność energetyczną spółki. Dotyczy to również planów inwestycyjnych związanych m.in. z transformacją energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym KGHM otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją.

W maju tego roku KGHM uruchomił Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica. Nowatorskie rozwiązanie praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Instalacja jest kolejnym zrealizowanym z sukcesem przez KGHM elementem Programu BATAs. Koszt inwestycji to blisko 120 mln zł.

KGHM zlecił również wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

Lider branży

KGHM od lat jest w czołówce światowych producentów miedzi i srebra. W rankingu World Silver Survey 2023 KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” i drugie miejsce w kategorii „największych producentów srebra”. Spółka zajmuje ósme miejsce na liście największych światowych producentów miedzi, rozwijając działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i międzynarodowymi trendami.

KGHM jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Polska Miedź została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata, które dokładają najlepszych starań w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Polska Miedź zajęła 150 miejsce i uzyskała 20,9% tzw. przychodów z działalności zrównoważonej, czyli 3,5 mld dolarów.

Poprzedni artykułAutorski program KGHM z kolejnym rekordem
Następny artykułKGHM prezentuje Raport Zintegrowany za 2022 rok