KGHM przedstawił wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2022 roku, które wskazują na konsekwencję operacji i realizacji strategii oraz solidną stabilizację w niepewnych i zmieniających się czasach. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym EBITDA w Grupie Kapitałowej wzrosła w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku o 20 proc. i wyniosła 3 133 mln zł. Przychody Spółki sięgnęły 8 993 mln zł, czyli więcej o 33%. w odniesieniu do I kwartału roku 2021.

Grupa Kapitałowa KGHM opublikowała nie tylko wyniki za I kwartał 2022 roku, ale też Zintegrowany Raport KGHM za 2021 rok.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była wyższa o 4% w porównaniu do I kwartału 2021 roku i wyniosła 193 tys. ton. Na takie wyniki wpłynęły: większa dostępność wsadów obcych i dyspozycyjność ciągów technologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy uzysk i przerób miedzi w Sierra Gorda. Wyższa produkcja została też odnotowana w kopalni Robinson.

Z kwartału na kwartał Grupa Kapitałowa KGHM jest w światowej czołówce największych firm wydobywczych w ujęciu globalnym, z największym procentowym wzrostem produkcji.

Wzrost skorygowanej EBITDA w relacji do I kwartału 2021 roku wyniósł aż 20%. Warto podkreślić, że w przypadku kopalni Sierra Gorda miały na to wpływ m.in. wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży. Istotna poprawa w zakresie EBIDTA wpłynęła na wynik netto Grupy, który wzrósł o 39%. w porównaniu do pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. W ramach strategii zaktualizowanej o kolejne „e”, czyli energię, KGHM zamierza kontynuować działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych (OZE). Kluczowe będą projekty dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych.
Miedziowa spółka przedstawiła Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok. To już dziewiąty raport w takiej formule, który jest dokumentem prezentującym działalność biznesową i operacyjną Firmy.

Raport Zintegrowany przybliża interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, podjęte przez miedziowego giganta działania, a także kluczowe wskaźniki pozwalające ocenić, jak realizowane są założone cele. Na stałe w strategię Spółki wpisane zostały kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, wpływem na otoczenie społeczne i środowisko.

Poprzedni artykułAquapark w Lubinie za 136 mln zł już w 2024? – FOTO, VIDEO
Następny artykułAquafun w Legnicy rusza w sobotę. Zabawa w wodzie też dla lubinian