W czwartek, 3 października odbył się uroczysty debiut obligacji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ustanowił program emisji obligacji w maju bieżącego roku. Stronami Umowy emisyjnej zostali KGHM Polska Miedź S.A. jako Emitent oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Santander Bank Polska Spółka Akcyjna jako Organizatorzy i Dealerzy.

– Emisja obligacji stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, a zainteresowanie inwestorów pokazuje jak atrakcyjną ofertą są nasze aktywa – powiedziała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.

Emisja została przeprowadzona w czerwcu 2019 roku, maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 2 000 000 000 zł. Oferta obligacji odbyła się na drodze oferty prywatnej i była skierowana do 149 inwestorów, dotyczyła wyłącznie terytorium Polski.

Poprzedni artykułOborska pętla już za miesiąc – zapisy trwają
Następny artykułBadania 5000 pracowników KGHM – nowy program miedziowej spółki – FOTO