Bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy w wyrobiskach – trwają odbiory techniczne Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej przy należącym do KGHM szybie GG-1. Dla miedziowej spółki to inwestycja o kluczowym znaczeniu. Umożliwia pracę na głębokości ok. 1300 m, gdzie średnia temperatura pierwotna górotworu wynosi ok. 50 stopni Celsjusza.

Zastosowana w Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej innowacyjna technologia pozwala na skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej z gazu ziemnego. System zapewnia ciągłość i niezawodność dostaw chłodu do wyrobisk górniczych oraz pozwala na rezygnację z zakupu energii elektrycznej na potrzeby instalacji. Wszystko po to, by zwiększyć efektywność energetyczną spółki.

Inwestycja jest przyjazna środowisku i ma przynieść oszczędności dzięki zastosowaniu układu trigeneracji – wyprodukowana energia elektryczna zasila urządzenia stacji klimatyzacyjnej, odzyskana energia cieplna wykorzystana będzie przy produkcji chłodu przez agregaty absorpcyjne, a w zimie do ogrzewania powietrza wlotowego do szybu i budynków na placu szybowym GG-1.

Budowę Powierzchniowej Stacji Klimatyzacyjnej rozpoczęto w 2019 roku. Projekt zakłada realizację zadania w trzech etapach pozwalających na produkcję mocy chłodniczej odpowiednio 22 MWt, 33 MWt i 40 MWt. Generalnym wykonawcą jest spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Poprzedni artykułPoradnia wspierana przez KGHM z pomocą dla lubinian
Następny artykułKoleją do Polkowic