Rada Nadzorcza KGHM  podjęła decyzję, by z dniem 15 kwietnia odwołać cały zarząd spółki i powołać nowy już kolejnego dnia. W składzie szefów miedziowej spółki na stanowisku prezesa pozostanie Marcin Chludziński. Swoje miejsca zachowają też Adam Bugajczuk i Paweł Gruza.

 

W zarządzie nie będzie już prezes ds. finansowych Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol oraz prezesa ds. produkcji Radosława Stacha. 

W ich miejsce pojawi się Andrzej Kensbok jako wiceprezes ds. finansowych. Nowy zarząd będzie czteroosobowy. Kensbok – jak wynika ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej – pełni obecnie funkcję prezesa tej spółki – czytamy na bankier.pl

KGHM już ogłosił  wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na wiceprezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. produkcji, XI kadencji. Zgłoszenia kandydatów na to stanowisko będą przyjmowane do dnia 6 kwietnia 2021  do 15:30 w siedzibie spółki.

KGHM jasno określiła wymaganie, jakie powinni spełniać kandydaci na to stanowisko:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład zarządu.

inf. KGHM 

Poprzedni artykułJubileusz odkrycia złóż miedzi w pandemicznych obostrzeniach
Następny artykułRusza 2. etap przebudowy Jana Pawła II – 400 metrów za prawie 4 mln zł