Dziś i w piątek 10 stycznia pojawi się okazja, by uzyskać najważniejsze informacje na temat zatrudnienia w policji. Lubińska Komenda organizuje tak zwane dni drzwi otwartych. Na zainteresowanych czekają pracownicy kadr, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dziś, czyli 8 stycznia oraz w piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie przy ulicy Traugutta odbywają się dni tak zwanych drzwi otwartych.

W celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, zapraszamy na dzień otwarty w godz. 08.00 – 15.00. Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w nasze szeregi – informuje asp. szt. Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie – Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej Policji dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00. Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 213 oraz (76) 8406-214 – dodaje Sylwia Serafin.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić odpowiednie wymagania: posiadać polskie obywatelstwo i nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować. Kandydat powinien też dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wśród wymaganych dokumentów są: podanie o przyjęcie do służby w Policji, wypełniony kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe w tym kserokopie oraz oryginały dokumentów do wglądu, w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby oraz oryginały dokumentów do wglądu, Jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie powinien mieć książeczkę wojskową zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

Poprzedni artykułUkradli sprzęt na ponad 500 tys. zł. Już siedzą
Następny artykuł22 – latek pijany i bez prawa jazdy