Przypominamy, że na czas Biegu o Lampkę Górniczą, który będzie miał miejsce 27 października zostaną wyłączone z ruchu poszczególne ulice. W związku z tym pojawią si e utrudnienia. Wspólnie z organizatorami zalecamy szczególną ostrożność.

27 października nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego w związku z organizacją 34. Biegu Barbórkowego o “Lampkę Górniczą”. Od godz. 10:30 do godz. 13:30 pojawią się  chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym. Będzie to dotyczyło takich ulic, jak: Odrodzenia, Sikorskiego, Budziszyńska, Al. Gen. Maczka, Hutnicza, Al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,  Al. Niepodległości, Mieszka I, Wrocławska, Paderewskiego.

fot.archiwum