“Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami” to tytułu konkursu, jaki ogłasza kolejny rok z rzędu Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie. Każdy, kto będzie miał przy sobie aparat fotograficzny w niedzielę 27 października podczas biegu ma szansę wygrać atrakcyjne  nagrody pieniężne.

27 października o 11:00 ruszy 34. Bieg Barbórkowy w Lubinie. RCS ogłasza konkurs fotograficzny pt. “Bieg Barbórkowy widziany moimi oczami”.

–  Na zdjęcia czekamy do wtorku 12 listopada 2019. Każdy z autorów może przesłać maksymalnie 5 fotografii, natomiast technika wykonania prac jest dowolna. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres marketing@rcslubin.pl .Prace w formacie JPG o wymiarach min. 1600×1200 pikseli w plikach nie przekraczających 1Mb należy nadsyłać na adres w formie załączników do listu elektronicznego. W treści maila należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. Niezbędny jest również wypełniony i podpisany skan Załącznika nr 1a dla osoby pełnoletniej i Załącznika nr 1b dla osoby niepełnoletniej. Przesłane pliki nie będą zwracane – informuje Sabrina Trzeciak z RCS w Lubinie. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 listopada. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów. Za 1. miejsce będzie to bon o wartości 500 zł, za 2 miejsce –  300 zł, zaś za 3 miejsce 200 zł

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://rcslubin.pl/aktualnosc/bieg-barborkowy-widziany-moimi-oczami-7