Spółka kontynuuje politykę otwartości i transparentności z interesariuszami. Interaktywna publikacja została przygotowana w oparciu o wybrane wskaźniki metodyki GRI Standards z zachowaniem zasad kompleksowości opisu.

Zawarte w dokumencie treści i ich układ opierają się na wytycznych raportowania zintegrowanego, które rekomenduje International Integrated Reporting. Wszystkie dane zostały zaprezentowane zgodnie z wytycznymi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz nowelizacji Ustawy o rachunkowości w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz wdrażającej je na terenie Polski Ustawy z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości. W najnowszym raporcie Spółka umieściła również własne zdefiniowane wskaźniki niefinansowe.

Proces raportowania w KGHM Polska Miedź S.A. odbywa się w cyklu rocznym. W ramach procesu tworzenia raportu przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne związane z działalnością KGHM Polska Miedź S.A. a także z branżą wydobywczo-hutniczą.

W 2018 roku Grupa Kapitałowa KGHM osiągnęła satysfakcjonujące wyniki, które przekuły się we wzrost przychodów Spółki o 0.8 proc., osiągając 20,5 mld złotych. Przyjęte wskaźniki – EBITDY Grupy Kapitałowej KGHM oraz EBITDA dla KGHM Polska Miedź S.A. przekroczyły w 2018 r. poziom zaplanowany w budżecie.

– Niefinansowe strefy naszej działalności w obszarze społecznym czy środowiskowym są dla nas i naszych interesariuszy bardzo ważne. Obecnie kluczowe w działalności firmy są nie tylko wyniki produkcyjne, ale także zasady zarządzania i polityka bezpieczeństwa pracowników. Zachowujemy w tych kwestiach bezwzględną otwartość i transparentność – zaznaczył Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź, Marcin Chludziński.

Publikując Zrównoważony Raport za 2018 rok, spółka działała w poszanowaniu środowiska i zasobów naturalnych rezygnując z wersji papierowej dokumentu. Mobilna publikacja raportu pozwala czytelnikowi generować własne treści, dane finansowe mają interaktywne funkcje, a czcionki tekstów posiadają funkcję trzykrotnego powiększenia. Raport mogą przeczytać osoby niedowidzące, spółka zaimplementowała możliwość zmiany tła w raporcie na czarne, a czcionka automatycznie zmienia się w kolor żółty. Docelowo publikacja będzie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Interaktywną publikację można przeczytać pod adresem: raportcsr2018.kghm.com

inf KGHM

Poprzedni artykułMasowa akcja odszczurzania. Czy pomoże?
Następny artykułWakacje w bibliotece, czyli ogrom plastycznych atrakcji