10 lipca do Sanepidu w Lubinie wpłynęło pismo od mieszkańców ulic Kopernika i Tysiąclecia z prośbą o pomoc. Powód? Plaga szczurów na podwórzu. Podobne apele lokatorzy skierowali do Gminy Miejskiej i do zarządców nieruchomości. Sanepid jako pierwszy zaczął działać. Zwołał spotkanie lubinian z tamtejszych bloków oraz jednostek odpowiadających za tereny, na których przebywają gryzonie. Wezwano wszystkich do natychmiastowej deratyzacji i innych działań.

22 lipca na podwórzu między ulicą Kopernika a Tysiąclecia spotkali się mieszkańcy owych ulic, pracownicy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, przedstawiciele zarządcy nieruchomości BAX, RTBS. Na spotknaie nie zgłosił się zaproszony przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

Zwrócono się do nas z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia problemów, jakimi są nieczystości i szczury biegające na podwórzu. 22 lipca o 10:00 przedstawiciele naszej jednostki przeprowadzili kontrolę komisyjną. Podczas kontroli byli obecni przedstawiciele lokali Kopernika i Tysiąclecia – informuje Janina Szelągowska, dyrektor lubińskiego Sanepidu. 

Nie potwierdzono informacji, jakoby lokale gastronomiczne w pobliżu podwórza wyrzucały odpadki do wspólnych śmietników. Mają one osobne pojemniki. 

Mieszkańcom zależy, by półotwarty boks na kontenery na śmieci był zamknięty i dostępny tylko dla lokatorów. Jak mówią lubinianie, często do wiaty dostają się osoby bezdomne, które rozrzucają śmieci łącznie z resztkami żywnościowymi, a te stają się pożywieniem dla gryzoni. 

Póki co Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubinie zobligowała wszystkich związanych z tym miejscem do przeprowadzenia natychmiastowej deratyzacji i usunięcia możliwych dróg przemieszczania się szczurów. Mowa tu o otwartych studzienkach i przerwach betonowych nad kanalizacją. Czynności mają podjąć zarządcy nieruchomości, ale też firma odpowiedzialna za pustostan przy ulicy Łokietka 5, którego nieszczelne okolice służą gryzoniom jako miejsca pobytu i rozmnażania się. 

Działania ze swojej strony zapowiada też Urząd Miejski. – 19 lipca wpłynęła informacja dotycząca problemów mieszkańców Kopernika i Tysiąclecia. Wykonamy kompleksowe odszczurzanie interwencyjne. Ustaliliśmy ponadto do kogo należą poszczególne działki nieruchomości. Problem jest złożony. Ich właściciele otrzymają wkrótce od nas wezwania do usunięcia gniazd. By odszczurzanie było skuteczne, konieczna jest współpraca wszystkich na tym terenie. Właściciel garażu przyległego do wiaty śmietnikowej też dostanie wezwanie do uprzątnięcia. Takie akcje odszczurzania prowadzimy zawsze do skutku  – zapewnia Marcelina Falkiewicz, rzecznik prezydenta Lubina. 

Nasza redakcja będzie monitorować postępy w tej sprawie i informować czytelników.