Lubińska policja nadal prowadzi nabór. W piątek 4 stycznia będzie okazja, by bliżej zapoznać się ofertą pracy w tej formacji. Drzwi otwarte przygotowano w celu umożliwienia uzyskania przez zainteresowanych służbą w policji niezbędnych informacji oraz złożenia dokumentów aplikacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie. Będzie to możliwe w godzinach 08.00 – 15.00

 

Pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia KPP Lubin będą udzielać szczegółowych informacji wszystkim zainteresowanym wstąpieniem w szeregi policji 4 stycznia. 

Osoby zainteresowane służbą w lubińskiej Policji dokumenty mogą składać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Lubinie od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00. Szczegóły dotyczące naboru można uzyskać również pod numerami telefonów (76) 8406 213, (76) 8406-214.

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;

– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

– książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.

 Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

inf. asp. szt. Sylwia Serafin, Oficer Prasowy KPP w Lubinie